Natječaji Obavijesti

Odluka o dodjeli stipendija studentima s područja Općine Strizivojna

  REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA STRIZIVOJNA OPĆINSKO VIJEĆE Povjerenstvo za dodjelu stipendija   KLASA: 604-01/22-01/1 URBROJ: 2158-37-01-22-19 Strizivojna, 15.12.2022. godine   Temeljem članka 7. Odluke o dodjeli stipendija studentima s područja Općine Strizivojna („Službeni glasnik“ Općine Strizivojna br. 2/20) utvrđuje se   KONAČNA LISTA   za dodjelu studentskih stipendija za akademsku 2022./ 2023. godinu […]

Natječaji Obavijesti

NATJEČAJ ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA STUDENTIMA S PODRUČJA OPĆINE STRIZIVOJNA

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA STRIZIVOJNA OPĆINSKO VIJEĆE Povjerenstvo za dodjelu stipendija KLASA: 604-01/22-01/1 URBROJ: 2158-37-01-22-1 Strizivojna, 27.10.2022. godine   Temeljem članka 3. Odluke o dodjeli stipendija studentima s područja Općine Strizivojna („Službeni glasnik“ Općine Strizivojna br. 9/20) Povjerenstvo za dodjelu stipendija raspisuje N A T J E Č A J ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA […]

Natječaji Obavijesti

LAG ,,Strossmayer” je objavio 5. LAG Natječaj za tip operacije 1.1.1. ,,Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” 

LAG ,,Strossmayer” je objavio 5. LAG Natječaj za tip operacije 1.1.1. ,,Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” Sve informacije i obrasce 5. LAG Natječaja možete pronaći na linku: https://www.lag-strossmayer.hr/lag-natjecaji

Natječaji

NATJEČAJ za prijavu projekata udruga za 2022. godinu iz proračuna Općine Strizivojna

              REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA           OPĆINA STRIZIVOJNA     JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL   KLASA: 402-08/22-01/3 URBROJ: 2158-37-03-03/1-22-1 Strizivojna, 17.01.2022. godine   Na temelju članka 18. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Strizivojna (Službeni glasnik Općine Strizivojna broj 2/17), Jedinstveni upravni odjel Općine Strizivojna objavljuje     […]

Natječaji

N A T J E Č A J   ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA STUDENTIMA S PODRUČJA OPĆINE STRIZIVOJNA

           REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA           OPĆINA STRIZIVOJNA                OPĆINSKO VIJEĆE      Povjerenstvo za dodjelu stipendija KLASA: 604-01/21-01/2 URBROJ: 2121/08-01-21-1 Strizivojna, 28.10.2021. godine   Temeljem članka 3. Odluke o dodjeli stipendija studentima s područja Općine Strizivojna („Službeni glasnik“ Općine Strizivojna br. 9/20) Povjerenstvo za dodjelu stipendija raspisuje   N A T J E Č […]

Natječaji

JAVNI POZIV za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području Općine Strizivojna u 2021. godini

  REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA STRIZIVOJNA OPĆINSKI NAČELNIK   KLASA: 112-03/21-01/2 URBROJ: 2121/08-02-21-1 Strizivojna, 08.04.2021. godine     JAVNI POZIV za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području Općine Strizivojna u 2021. godini     Općina Strizivojna kao inicijator i izvršitelj programa javnih radova iskazuje interes i potrebu za […]

Natječaji Vijesti

NATJEČAJ za prijavu projekata udruga za 2021. godinu iz proračuna Općine Strizivojna

              REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA           OPĆINA STRIZIVOJNA     JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL   KLASA: 402-08/21-01/1 URBROJ: 2121/08-03/1-21-1 Strizivojna, 19.02.2021. godine   Na temelju članka 18. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Strizivojna (Službeni glasnik Općine Strizivojna broj 2/17), Jedinstveni upravni odjel Općine Strizivojna objavljuje     NATJEČAJ za prijavu […]

Natječaji

NATJEČAJ ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA STUDENTIMA S PODRUČJA OPĆINE STRIZIVOJNA ZA AKADEMSKU GODINU 2020./2021.

25 STUDENTSKIH  STIPENDIJA U  IZNOSU  PO 600,00 KUNA ZAHJEV ZA DODJELU STIPENDIJA PODNOSI SE POVJERENSTVU ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA S PODRUČJA OPĆINE STRIZIVOJNA, B.RADIĆA 172, 31410 STRIZIVOJNA STIPEDNIJE ĆE SE DODJELJIVATI PREMA KRITERIJIMA ODLUKE O DODJELI STIPENDIJA STUDENTIMA S PODRUČJA OPĆINE STRIZIVOJNA „SLUŽBENI GLASNIK“ OPĆINE STRIZIVOJNA BR.9/20 Pravo na stipendiju mogu ostvariti, pod uvjetima utvrđenim […]

Natječaji

Obavijest kandidatima – Natječaj – spremač/ica

OBAVIJEST KANDIDATIMA o rezultatima natječaja objavljenog na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranicama Općine Strizivojna, te na oglasnoj ploči Općine Strizivojna od 02. listopada 2020. godine. Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna je na sjednici održanoj dana 02. studenog 2020. godine donijelo Odluku o izboru kandidata kako slijedi: Spremač/ica na neodređeno vrijeme, uz […]

Natječaji

Obavijest kandidatima – Natječaj Ravnatelj-odgojitelj

OBAVIJEST o rezultatima natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 111/20 od 14.10.2020. godine na web stranicama Općine Strizivojna, te na oglasnoj ploči Općine Strizivojna od 14. listopada 2020. godine. Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna je na sjednici održanoj dana 02. studenog 2020. godine donijelo Odluku o izboru kandidata kako slijedi: izbor i imenovanje ravnatelja […]