Natječaji

Obavijest kandidatima – Natječaj Kuhar/-ica

OBAVIJEST KANDIDATIMA o rezultatima natječaja objavljenog na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranicama Općine Strizivojna, te na oglasnoj ploči Općine Strizivojna od 02. listopada 2020. godine. Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna je na sjednici održanoj dana 02. studenog 2020. godine donijelo Odluku o izboru kandidata kako slijedi: Kuhar/ica na neodređeno vrijeme, uz […]

Natječaji

Obavijest o ispunjavanju formalnih uvjeta iz natjecaja i datumu održavanja razgovora SPREMAČICE

Na natječaju za prijam u radni odnos objavljen 02. listopada 2020. godine na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, oglasne ploče Općine Strizivojna i mrežne stranice Općine Strizivojna www.strizivojna.hr,  za Spremač/ica na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca – puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica,  kandidatkinje su ispunile formalne uvjete te će biti pozvane […]

Natječaji

Obavijest o ispunjavanju formalnih uvjeta iz natječaja i datumu održavanja razgovora ODGOJITELJICE ODREĐENO

Na natječaju za prijam u radni odnos objavljen 02. listopada 2020. godine na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, oglasne ploče Općine Strizivojna i mrežne stranice Općine Strizivojna www.strizivojna.hr,  za odgojitelj/ica na određeno vrijeme (do 31.08.2021. godine), uz probni rad od tri mjeseca – puno radno vrijeme– 3 izvršitelja/ica, kandidati su ispunili formalne uvjete te će […]

Natječaji

Obavijest o ispunjavanju formalnih uvjeta iz natječaja i datumu održavanja razgovora Odgojiteljice neodređeno

Na natječaju za prijam u radni odnos objavljen 02. listopada 2020. godine na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, oglasne ploče Općine Strizivojna i mrežne stranice Općine Strizivojna www.strizivojna.hr,  za odgojitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca – puno radno vrijeme– 1 izvršitelj/ica, kandidati su ispunili formalne uvjete te će biti pozvani pristupiti […]

Natječaji

Obavijest o ispunjavanju formalnih uvjeta iz natječaja i datumu održavanja razgovora KUHAR

Na natječaju za prijam u radni odnos objavljen 02. listopada 2020. godine na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, oglasne ploče Općine Strizivojna i mrežne stranice Općine Strizivojna www.strizivojna.hr,  za Kuhar/ica na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca – puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica , kandidati su ispunili formalne uvjete te će biti […]

Natječaji

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja – odgojitelja Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna

Na temelju članka 37. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj:10/97., 107/07., 94/13. i 98/19) i članka 53. stavka 2. Statuta Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna raspisuje NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja – odgojitelja Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna jedan izvršitelj – radno vrijeme 4 sata […]

Natječaji

ODLUKA o neizboru ravnatelja – odgojitelja Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna

Temeljem  članka 43. Zakona o ustanovama ( „Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), članka 37. st. 6. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) , članka 54. st.2. Statuta Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna te nakon provedenog javnog natječaja Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna je na sjednici […]

Natječaji

NATJEČAJ za prijem u radni odnos n određeno vrijeme za radno mjesto Odgojitelj/ica

Temeljem čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna objavljuje   N A T J E Č A J za prijem u radni odnos za radno mjesto Odgojitelj/ica na određeno vrijeme (do 31.08.2021. godine), […]