Natječaji

Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja – administrativni tajnik

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja održati će se u četvrtak, 06. prosinca 2018. godine s početkom u 16,00 sati, na adresi Strizivojna, Braće Radića 172, prostorija vijećnice Općine Strizivojna. Pisano testiranje i intervju provodi se u cilju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja koji/koja ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja objavljenog dana 15. studenog […]

Natječaji

Obavijest o pravu pristupa prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti za stručno osposobljavanje

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja (Javni natječaj za prijam polaznika/ce na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinu Strizivojna, KLASA: 112-06/18-01/3; URBROJ: 2121/08-03-03/1-18-1, objavljenog dana 15. studenog 2018. godine putem nadležne službe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje) obavještava da formalnim uvjetima udovoljavaju slijedeći kandidati (isti imaju pravo pristupa prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti): Barbara Ivanetić […]

Natječaji

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme – administrativni tajnik

Na temelju članka 17. i 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 86/08, 6/11 i 04/18) i Planom prijma u službu u Općinu Strizivojna za 2018. godinu pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Strizivojna, raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni […]

Natječaji

Javni natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 04/18.), a sukladno Planu prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Strizivojna za 2018. godinu KLASA: 112-09/17-01/10, URBROJ: 2121/08-02-17-1 od 29. prosinca 2017. pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine […]

Natječaji

Natječaj za prijavu projekata za Ljeto u Strizivojni, 2018. godine

Na temelju članka 18. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Strizivojna (Službeni glasnik Općine Strizivojna broj 2/17), Jedinstveni upravni odjel Općine Strizivojna objavljuje NATJEČAJ za prijavu projekata udruga za 2018. godinu iz proračuna Općine Strizivojna Ljeto u Strizivojni za 2018. godinu I. Predmet Natječaja Članak 1. Predmet ovog Natječaja je financiranje […]

Natječaji

NATJEČAJ za prijavu projekata udruga za 2018. godinu

Na temelju članka 18. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Strizivojna (Službeni glasnik Općine Strizivojna broj 2/17), Jedinstveni upravni odjel Općine Strizivojna objavljuje NATJEČAJ za prijavu projekata udruga za 2018. godinu iz proračuna Općine Strizivojna Uređenje prostora i terena za 2018. godinu I. Predmet Natječaja Članak 1. Predmet ovog Natječaja […]

Natječaji

LAG Natječaj za Potporu razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

Dana 19. ožujka 2018. godine LAG ”Strossmayer” objavljuje 1. LAG Natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a ”Strossmayer” za TO 1.1.4. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, koji je sukladan TO 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020. Detalje natječaja i informacije o prihvatljivim prijaviteljima možete pronaći na slijedećem linku: http://www.lag-strossmayer.hr/1-natjecaj-lag-a-strossmayer-za-to-1-1-4-sukladan-to-6-3-1-potpora-razvoju-malih-poljoprivrednih-gospodarstava/

Natječaji

Natječaj za prijavu projekata udruga za 2018. godinu iz proračuna Općine Strizivojna

  Na temelju članka 18. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Strizivojna (Službeni glasnik Općine Strizivojna broj 2/17), Jedinstveni upravni odjel Općine Strizivojna objavljuje NATJEČAJ za prijavu projekata udruga za 2018. godinu iz proračuna Općine Strizivojna I. Predmet Natječaja Članak 1. Predmet ovog Natječaja je financiranje projekata udruga iz proračuna […]