Natječaji

Javni natječaj za financiranje javnih potreba u kulturi u 2017. godini

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STRIZIVOJNA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Na temelju članka 18. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Strizivojna (Službeni glasnik Općine Strizivojna broj:2/17), Jedinstveni upravni odjel Općine Strizivojna objavljuje

Javni natječaj za financiranje javnih potreba u kulturi Općine Strizivojna za 2017. godinu

Jedinstveni upravni odjel poziva udruge koje su programski usmjerene na radu u području kulture u cilju zadovoljavanja javnih potreba u području kulture a obuhvaćaju slijedeće aktivnosti:

– zaštitu, očuvanje i promicanje kulturne baštine,
– književnu, nakladničku i knjižničnu djelatnost,
– likovnu i muzejsko-galerijsku djelatnost,
– glazbenu, plesnu i glazbeno-scensku umjetnost,
– dramsku i kazališnu djelatnost,
– filmsku i drugu audiovizualnu djelatnost,
– inovativnu umjetničku i kulturnu praksu i
– međunarodnu kulturnu suradnju
– manifestacije

Na ovaj javni natječaj mogu se javiti sve udruge sa sjedištem na području Općine Strizivojna, a čiji su ciljevi usmjereni ka zadovoljavanju javnih potreba mještana Općine Strizivojna u području kulture, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti nisu gospodarske djelatnosti.

Za financiranje projekata u okviru ovog Javnog natječaja raspoloživ je iznos od 28.000,00 kuna.
Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 3.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 25.000,00 kuna.

Udruge koje se prijavljuju na ovaj javni natječaj moraju ispunjavati slijedeće:
– biti upisane u Registar udruga
– biti upisane u Registar neprofitnih organizacija
– imati Statute usklađene sa Zakonom o udrugama (NN 74/14)
-voditi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija
– ispunila je ugovorne obveze prema davatelju financijskih sredstava te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.
– ispunjavati ostale uvjete utvrđene uputama za prijavitelje

Neće se sufinancirati programi udruga koji se financiraju po posebnim zakonima, koji se u cijelosti financiraju iz drugih javnih izvora, odnosno na koje se ne primjenjuje Zakon o udrugama.

Prije potpisa ugovora udruga će morati priložiti dokaze da se protiv odgovorne osobe u udruzi i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak, te da udruga ima podmirene sve doprinose i plaćen porez.

Prijavu na natječaj potrebno je ispuniti u skladu s Uputama za prijavitelje.

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana, a završava 11. svibnja 2017. godine.

Svaka udruga može prijaviti više od jednog projekta, na razdoblje provedbe do 31.12.2017.godine. Ista udruga može biti partner na više projekata unutar prioritetnih područja Natječaja.

Kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta i tko nema pravo prijave na Javni natječaj detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje.

Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Općine Strizivojna, www.strizivojna.hr

Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u Prijemnom uredu) na slijedeću adresu:

OPĆINA STRIZIVOJNA
Jedinstveni upravni odjel
Braće Radića 172,
31410 Strizivojna

 

Uz naznaku : Javni natječaj za financiranje javnih potreba u kulturi Općine Strizivojna za 2017.godinu

Na vanjskom dijelu omotnice upisati podatke prijavitelja.

Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: opcina.strizivojna@os.t-com.hr najkasnije do 26. travnja 2017. godine.

 

KLASA: 402-04/17-01/3
URBROJ: 2121/08-03-03/1-17-1
Strizivojna, 11.04.2017. godine

 

DOKUMENTACIJA

Izvješće-o-utrošenim-sredstvima

Nacrt-ugovora

Obrazac-financijskog-izvještaja-provedbe-programa-ili-projekta

Obrazac-za-prijavu-Javne-potrebe-u-kulturi

Tekst-Javnog-natječaja kultura

Upute-za-prijavitelje u kulturi

B2-Obrazac-proračuna

B3-Obrazac-izjave-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja

B9-Obrazac-za-procjenu-kvalitete-prijave

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.