Natječaji

Javni natječaj za financiranje javnih potreba u sportu za 2016. godinu

Javni natječaj za financiranje javnih potreba u sportu Općine Strizivojna za 2016. godinu

 

 Općina Strizivojna poziva udruge koje su programski usmjerene na radu u području sporta u cilju zadovoljavanja javnih potreba u području sporta a obuhvaćaju slijedeće aktivnosti:

 • provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata
 • poticanje i promicanje sporta
 • djelovanje sportskih udruga
 • sportska priprema, opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša
 • sportsko-rekreacijske aktivnosti građana
 • sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s posebnim potrebama
 • planiranje, izgradnja, korištenje i održavanje sportskih građevina od značaja za Općinu Strizivojna

Ukupno planirana vrijednost natječaja je 68.600,00 kuna.

Na ovaj javni natječaj mogu se javiti sve udruge sa sjedištem na području Općine Strizivojna, a čiji su ciljevi usmjereni ka zadovoljavanju javnih potreba mještana Općine Strizivojna u području sporta, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti nisu gospodarske djelatnosti.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 39.000,00 kuna.

Udruge koje se prijavljuju na ovaj javni natječaj moraju ispunjavati slijedeće:

 • djelovati u području sporta (što je vidljivo iz Statuta)
 • biti upisane u Registar udruga
 • biti upisane u Registar neprofitnih organizacija
 • imati Statute usklađene sa Zakonom o udrugama (NN 71/14)
 • voditi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija
 • ispunila je ugovorne obveze prema davatelju financijskih sredstava te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.
 • ispunjavati ostale uvjete utvrđene uputama za prijavitelje

Prije potpisa ugovora udruga će morati priložiti dokaze da se protiv odgovorne osobe u udruzi i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak.

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 60 dana, a završava 30. travnja 2016. godine.

Prijavitelj može prijaviti više od jednog projekta/programa, na razdoblje provedbe do 31.12.2016. Ista udruga može biti partner na više projekata unutar prioritetnih područja Natječaja.

Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima.

 

Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u urudžbenom uredu) na sljedeću adresu:

OPĆINA  STRIZIVOJNA

Braće  Radića 172

31410  Strizivojna

Uz naznaku : Javni natječaj za financiranje javnih potreba u sportu Općine Strizivojna za 2016. godinu

 

Načelnik  općine Strizivojna

Mijo Raguž

 

POPRATNA DOKUMENTACIJA

Obrazac za prijavu na natječaj

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja – Obrazac B3

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *