Natječaji

JAVNI POZIV za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području Općine Strizivojna u 2021. godini

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STRIZIVOJNA

OPĆINSKI NAČELNIK

 

KLASA: 112-03/21-01/2

URBROJ: 2121/08-02-21-1

Strizivojna, 08.04.2021. godine

 

 

JAVNI POZIV za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području Općine Strizivojna u 2021. godini

 

 

Općina Strizivojna kao inicijator i izvršitelj programa javnih radova iskazuje interes i potrebu za zapošljavanje 3 nezaposlene osobe u programu javnih radova u 2021. godini i to u programu „Radom za zajednicu i sebe“

Prijaviti se mogu nezaposlene osobe s prebivalištem na području Općine Strizivojna i to:

Osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada i to:

­bez obzira na duljinu prijave u evidenciju: hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, žrtve seksualnog nasilja u ratu, hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, osobe uključene u probaciju, Romi, beskućnici/e, osoba koja pripada etničkoj manjini u državi članici i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšala izglede za pristup stalnom zaposlenju,

­osobe starije od 50 prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci,

­osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina.

 

Trajanje programa: 6 mjeseci

 

Osoba može biti uključena u program javnog rada najviše 9 mjeseci u zadnjih 24 mjeseca.

 

Kandidati/kinje su u prijavi dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 

–           zamolba za posao ,obavezno navesti broj mobitela/telefona, te završeni stupanj   obrazovanja;

–           dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice  ili putovnice ),

–           dokaz/uvjerenje iz evidencije Zavoda za zapošljavanje o statusu nezaposlene osobe,

–           uvjerenje iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

–           kandidati koji se prijavljuju na natječaj, a imaju neku od potvrda kojom dokazuju svoj    status iz ciljanih skupina, trebaju priložiti preslike istih (npr. potvrdu o statusu hrvatskog branitelja, rodne listove malodobne djece itd.)

 

Prijave na Poziv se dostavljaju u roku od osam dana od dana objave na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dostaviti osobno u Općinu Strizivojna, 31410 Strizivojna, Braće Radića 172, od 8,00 do 15,00 sati radnim danom (ponedjeljak – petak) za vrijeme trajanja oglasa.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

O rezultatima Poziva kandidati će biti izvješteni u zakonskom roku, a sve ostale obavijesti mogu se dobiti u Općini Strizivojna osobno ili putem telefona 031/831-400.

 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Josip Jakobović, mag.educ.philol.croat.et mag.educ.hist.