Natječaji

Natječaj za pročelnika/pročelnicu Općine Strizivojna

Natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Strizivojna objavljen je u „Narodnim novinama“ broj 64/16 od 13. srpnja 2016. godine. Rok za podnošenje prijava istječe 21. srpnja 2016. godine.

Opis poslova radnog mjesta pročelnika/pročelnice:

 • rukovodi odjelom;
 • organizira rad, daje upute službenicima za obavljanje poslova i vodi brigu o izvršenju istih;
 • brine o stručnom usavršavanju službenika i namještenika;
 • pripravlja programe rada Općinskog vijeća i osigurava i prati njihovo izvršenje;
 • priprema i prikuplja materijale, u dogovoru s predsjednikom Općinskog vijeća organizira sjednice;
 • daje pravna i stručna mišljenja u vezi s radom Općinskog vijeća;
 • priprema prijedloge odluka, programa, izvješća i drugih akata Općinskog načelnika;
 • donosi rješenja iz djelokruga jedinstvenog upravnog odjela;
 • priprema akte za objavu i brine se o njihovoj blagovremenoj objavi;
 • uređuje Službeni glasnik;
 • vodi brigu o uredskom poslovanju općine
 • obavlja i druge poslove iz područja općih poslova ako su oni u ovlasti općine
 • obavlja i druge poslove po nalogu načelnika u skladu sa zakonom i općim aktima, a koji su u općem interesu općine

Plaća pročelnika u bruto iznosu biti će određena tako da se osnovica  pomnoži sa koeficijentom (cca 5.000,00 x 1,4) te se za svaku navršenu godinu radnog staža doda 0,5%

Troškovi prijevoza se ne isplaćuju.

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua iz područja rada kao i poznavanja i korištenje računala u radu.

Rezultati pismenog testiranja

Provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja za kandidate koji ispunjavaju uvjete iz natječaja za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Strizivojna  održana je dana 10. kolovoza 2016. godine u prostorijama Općine Strizivojna u 18,00 sati.

Na provjeru su pristupili slijedeći kandidati:

 1. Domagoj Stolnik iz Đakova
 2. Anamarija Gašpić Vrtarić iz Piškorevaca
 3. Mirjana Barušić Kikić iz Starih Mikanovaca
 4. Tomislav Stažić iz Gorjana

 

Rezultati testiranja su sljedeći:

 1. Domagoj Stolnik – 8 bodova (43/50)
 2. Anamarija Gašpić Vrtarić – 5 bodova (25/50)
 3. Mirjana Barušić Kikić – 9 bodova (48/50)
 4. Tomislav Stažić – 7 bodova (37/50)

Svi kandidati mogu pristupiti intervjuu koji će se održati dana 30.  kolovoza 2016. godine u prostorijama Općine Strizivojna s početkom u 18:00 sati.

Kandidati Dea Lasić iz Vinkovaca, Sunčica Vukasović iz Vinkovaca i Ivan Šimić iz Đakova nisu pristupili provjeri znanja i sposobnosti te se smatra da su povukli svoju prijavu na natječaj.

 

Provjera znanja i sposobnosti kandidata

Provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja za kandidate koji ispunjavaju uvjete iz natječaja za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Strizivojna  provest će se dana 10. kolovoza 2016. godine u prostorijama Općine Strizivojna u 18:00 sati.

Pisani test se sastoji od 50 pitanja. Pravni izvori za polaganje testa objavljeni su na www stranici Općine Strizivojna.

Test će se bodovati na način da se broj točnih odgovora dijeli s pet (5), što predstavlja broj bodova ostvarenih na pisanom testu. Maksimalni broj bodova postignutih na testu je 10 (50 točnih odgovora). Minimalni broj bodova potreban za pristupanje kandidata na intervju iznosi 5 (25 točnih odgovora).

Kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja su:

 1. Domagoj Stolnik iz Đakova
 2. Dea Lasić iz Vinkovaca
 3. Anamarija Gašpić Vrtarić iz Piškorevaca
 4. Sunčica Vukasović iz Vinkovaca
 5. Mirjana Barušić Kikić iz Starih Mikanovaca
 6. Ivan Šimić iz Đakova
 7. Tomislav Stažić iz Gorjana

 

Pravni izbori za provođenje testiranja
 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 19/13 – pročišćeni tekst)
 2. Zakon o lokalnim izborima (NN br. 144/12)
 3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi (NN br. 86/08 i 61/11)
 4. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br.
 5. Zakon o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13 i 152/14)
 6. Zakon o proračunu (NN br.87/08 i 136/12)
 7. Zakon o općem upravnom postupku (NN br. 47/09)
 8. Zakon o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13)
 9. Statut Općine Strizivojna (Službeni glasnik br.1/13)

 

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.