Natječaji

Obavijest kandidatima – Natječaj Ravnatelj-odgojitelj

OBAVIJEST o rezultatima natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 111/20 od 14.10.2020. godine na web stranicama Općine Strizivojna, te na oglasnoj ploči Općine Strizivojna od 14. listopada 2020. godine.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna je na sjednici održanoj dana 02. studenog 2020. godine donijelo Odluku o izboru kandidata kako slijedi:

  1. izbor i imenovanje ravnatelja – odgojitelja Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna
  • jedan izvršitelj – radno vrijeme 4 sata ravnatelj, Ravnatelj se imenuje na     razdoblje od 4 (četiri) godine
  • radno vrijeme 4 sata odgojitelj na neodređeno vrijeme

odabrana je:

VALENTINA BIRTIĆ

 

UPRAVNO VIJEĆE

DJEČJEG VRTIĆA BAJKA STRIZIVOJNA

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.