Natječaji

Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja održati će se 18. prosinca 2018. godine s početkom u 16,00 sati, na adresi Strizivojna, Braće Radića 172, prostorija vijećnice Općine Strizivojna.

Pisano testiranje i intervju provodi se u cilju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja koji/koja ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Jedinstveni upravni odjel Općine Strizivojna, na radno mjesto administrativni tajnik, objavljen je u „Narodnim novinama“ broj 104/18 od 28.11.2018. godine, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdilo je da pravodobne i potpune prijave imaju slijedeći kandidati:

  1. Martina Damjanović iz Strizivojne
  2. Katica Damjanović iz Strizivojne

Za kandidata/kandidatkinju koji ne pristupi pisanom testiranju i/ili intervjuu, smatrati će se da je povukao/povukla prijavu na predmetni oglas.

Pravila testiranja:
Navedena pisana provjera traje 60 minuta.
Za vrijeme pisanog testiranja kandidatima nije dopušteno:

  • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
  • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
  • napuštati prostoriju u kojoj se provodi provjera,
  • razgovarati s ostalim kandidatima
  • niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Testiranje se boduje određenim brojem bodova od 1 do 10 za pisano testiranje i 1 do 10 bodova za intervju.

Samo kandidati/kinje koji ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju pozvat će se da pristupe razgovoru (intervjuu) koji će se održati neposredno nakon utvrđivanja rezultata testiranja.

Nakon provedenoga postupka testiranja utvrđuje se rang-lista kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja i intervjuu.

Napomena: Po dolasku na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, od kandidata/kandidatkinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Povjerenstvo za provedbu natječaja

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.