Natječaji Projekt Zaželi

Odluka o odabiru kandidatkinja za prijam u radni odnos za projekt “Zaželi bolji život u Općini Strizivojna”

Na temelju Odluke Ministarstva rada i mirovinskog sustava o financiranju projekta „Zaželi – Program zapošljavanja žena“, KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-02- 01/1-18-473 od 29. listopada 2018. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020., Kodni broj: UP.02.1.1.05.0168. od 14. prosinca 2018. godine, te članka 46. Statuta Općine Strizivojna (“Službeni glasnik“ Općine Strizivojna 1/18.), nakon provedenog Javnog natječaja za prijem u radni odnos na određeno radno vrijeme na projektu „Zaželi bolji život u općini Strizivojna” (KLASA:112-03/19-01/1, URBROJ:2121/08-02-19-1 od 26. veljače 2019. godine), a po prijedlogu Povjerenstva za provedbu natječaja, načelnik Općine Strizivojna donosi

O D L U K U
o odabiru kandidatkinja za prijam u radni odnos

I.
Temeljem Javnog natječaja za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto RADNICA ZA POMOĆ I POTPORU STARIJIM OSOBAMA I/ILI OSOBAMA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU I/ILI OSOBAMA S INVALIDITETOM za potrebe projekta „Zaželi bolji život u Općini Strizivojna” kodni broj UP.02.1.1.05.0168., nakon provedenog usmenog razgovora sa svim prijavljenim kandidatkinjama, po prijedlogu Povjerenstva za provedbu natječaja izabrane su sljedeće kandidatkinje:

  1. BUDROVAC RUŽICA
  2. DAMJANOVIĆ KATICA
  3. DAMJANOVIĆ MARIJA
  4. IVANETIĆ TEREZIJA
  5. JUKIĆ LUCIJA
  6. KONJAREVIĆ MIRJANA
  7. MILINOVIĆ NADA
  8. OBROVAC ANICA
  9. ŠARAC SNJEŽANA
  10. VRAGOLOVIĆ IVANA

II.
Načelnik Općine Strizivojna s odabranim će kandidatkinjama sklopiti Ugovor o radu na određeno vrijeme (23 mjeseca) uz probni rad 3 mjeseca.

III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

OPĆINSKI NAČELNIK
Josip Jakobović, mag.educ.philol. croat.et mag.educ.hist.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.