Natječaji Projekt Zaželi

Javni natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme Projekt “Zaželi – program zapošljavanja žena”

Na temelju Odluke Ministarstva rada i mirovinskog sustava o financiranju projekta „Zaželi – Program zapošljavanja žena“, KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-02- 01/1-18-473 od 29. listopada 2018. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020., Kodni broj: UP.02.1.1.05.0168. od 14. prosinca 2018. godine, […]

Projekt Zaželi

Informacije o projektu “Zaželi bolji život u općini Strizivojna” UP.02.1.1.05.0168

Naziv projekta: Zaželi bolji život u općini Strizivojna UP.02.1.1.05.0168 Fond: Europski socijalni fond Program potpore: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Nositelj projekta: Općina Strizivojna Partneri: Hrvatski zavod za zapošljavanje-Regionalni ured Osijek, Centar za socijalnu skrb Đakovo Ukupna vrijednost projekta: 2.205.191,50 kuna Iznos koji sufinancira Europska unija: 2.205.191,50 kuna (100%) Trajanje projekta: 30 mjeseci (14.12.2018. […]