Subvencioniranje kamate na stambene kredite

Općina Strizivojna i Osječko-baranjska županija zaključili su SPORAZUM o suradnji u provedbi projekta “Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva”

Općina Strizivojna i Osječko-baranjska županija subvencionirat će, svatko po jedan postotni poen, stambene kredite za hrvatske državljane s prebivalištem i radnim odnosom na području Županije – bez obzira na godine života. Za kupnju stanja ili kuće na području Općine Strizivojna.

 Cilj ovoga projekta je pozitivno utjecati na broj radno aktivnog stanovništva, smanjiti nedostatak i odljev potrebne radne snage te time ubrzati gospodarski rast i razvoj Županije i Općine.

Kredit se odobrava za kupnju stana ili kuće, uz minimalan rok otplate od 15 godina,  do iskorištenja ukupnog kreditnog potencijala u iznosu od 150.000.000,00 kuna. Najviši iznos kredita koji će Županija subvencionirati je 500.000,00 kuna, no stambeni kredit može biti i veći od tog iznosa, ali će razliku financirati korisnik.

Subvencioniranje kamate na kredit odobrava se prema vremenu zaprimanja potpunog zahtjeva u upravnom tijelu Županije nadležnom za gospodarstvo.

PRILOZI:

Sporazum o suradnji u provedbi projekta