Strateški razvojni dokumenti

 

Polugodišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Općine Strizivojna 2021. – 2025. za prvu polovicu 2022. godine (1. siječanj – 30. lipanj)

Prilog:

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA – tablični prikaz

 

Provedbeni plan Općine Strizivojna za izvještajno razdoblje 2021.-2025.

PRILOG Provedbenom planu Općine Strizivojna (2021.-2021.):

Prilog 1. Terminski, akcijski i financijski plan provedbe razvojnih mjera

 

Strategija razvoja turizma Općina Strizivojna, 2018. – 2021. godina

Strateški razvojni program Općine Strizivojna 

Odluka o usvajanju Strateškog razvojnog programa Općine Strizivojna 2015. – 2020.

Lokalna razvojna strategija 2014. 2020. LAG Strossmayer