Općinsko vijeće

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga Općine te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom. Način rada Općinskog vijeća uređuje se Poslovnikom. Općinsko vijeće ima 13 vijećnika, a način njihova izbora propisan je zakonom. Općinsko vijeće ima predsjednika i potpredsjednika.

Predsjednik Općinskog vijeća

Ivana Dadić

Potpredsjednik Općinsko vijeća

Nikola Degmečić

Vijećnici

 1. Ivana Dadić (HDZ)
 2. Ivan Mačinković (HDZ)
 3. Ivo Mišić (HDZ)
 4. Zdravko Degmečić (HDZ)
 5. Matea Cuvaj (HDZ)
 6. Tomica Markotić (HDZ)
 7. Marko Damjanović (HDZ)
 8. Marija Mišić (HDZ)
 9. Marija Jurić (HDZ)
 10. Nikola Degmečić (DHSS)
 11. Željko Guljašević (HSU)
 12. Hrvoje Glavačević (DHSS)
 13. Tvrtko Gačić (nezavisni)

Sjednice vijeća 2017.

2017. godina
 1. konstituirajuća sjednica:

Prethodni saziv vijeća 2013. – 2017. godina.