Javna nabava

Sukladno članku 80. stavku 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) predstavnici naručitelja, Općine Strizivojna, nisu u sukobu interesa niti s jednim gospodarskim subjektom na temelju izjava ovlaštenih predstavnika naručitelja.

Pravilnik o stvaranju i praćenju ugovornih obveza Općine Strizivojna

Izjava o nepostojanju sukoba interesa – Zdravko Degmečić

Izjava o nepostojanju sukoba interesa – Josip Jakobović

Osoba ovlaštena za provođenje postupka javne nabave

 

Registar ugovora

Registar ugovora i sporazuma Općine Strizivojna 2016
Registar ugovora i sporazuma Općine Strizivojna 2015
Registar ugovora i sporazuma Općine Strizivojna 2013
Registar ugovora i sporazuma Općine Strizivojna 2012