Proračun i ostvarenje

U smislu povećanja transparentnosti trošenja proračunskih sredstava, Općina Strizivojna objavljuje prijedloge proračuna, izglasane proračune, izmjene i dopune proračuna te ostvarenje proračuna.

2024. godina

 

2023. godina 

 

 

2022. godina

 

Polugodišnji izvještaj izvršenja proračuna

 

Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvršenja proračuna Općine Strizivojna 30.06.2022.

Polugodišnje izvršenja utroška sredstava programa kulture u 2022.g

Polugodišnje izvršenja utroška sredstava programa izgradnje komunalne infrastrukture u 2022.g

Polugodišnje izvršenja utroška sredstava programa socijalne skrbi u 2022.g

Polugodišnje izvršenja utroška sredstava programa predškolskog odgoja u 2022.g

Polugodišnje izvršenja utroška sredstava programa poljoprivrednog zemljišta

Polugodišnje izvršenja utroška sredstava programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022.g

Polugodišnje izvršenja utroška sredstava programa legalizacije u 2022.g

Polugodišnje izvršenja utroška sredstava programa šumskog doprinosa u 2022.g

Polugodišnje izvršenja utroška sredstava programa sporta u 2022.g

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE STRIZIVOJNA ZA 2022. GODINU 

Program utroška sredstava za održavanje komunalne infrastrukture

Program utroška sredstava za predškolski odgoj

Program utroška sredstava za socijalnu skrb

Program utroška sredstava za sport

Program utroška sredstava od legalizacije

Program utroška sredstava od šumskog doprinosa

Program utroška sredstava poljoprivrede

Program utroška sredstava za izgradnju komunalne infrastrukture

Program utroška sredstava za kulturu

III. Izmjene i dopune Proačuna Općine Strizivojna 2022.g. 

Program utroška sredstava od poljoprivrede

Program utroška sredstava za izgradnju komunalne infrastrukture

Program utroška sredstava za kulturu

Program utroška sredstava za predškolski odgoj

Program utroška sredstava za sport

Program ustroška sredstava za socijalnu skrb

Program utrooška sredstava od šumskog doprinosa

Program utrooška sredstava za održavanje komunalne infrastrukture

Program utroška sredstava od legalizacije

Prijedlog proračuna Općine Strizivojna za 2022. g.

2021. godina

Polugodišnji izvještaj o ostvarenju proračuna

 

2020. godina

II. izmjene i dopune Proračuna za 2020. godinu
Polugodišnji izvještaj o ostvarenju proračuna
I. izmjene i dopune Proračuna za 2020. godinu
Prijedlog proračuna Općine Strizivojna za 2020. godinu

 

2019. godina

 

2018. godina

 

2017. godina