Financijski izvještaji

Temeljem čl. 27. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine br. 3/15.) jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski i izvanproračunski korisnici dužni su objaviti godišnje financijske izvještaje na svojim internetskim stranicama najkasnije u roku od osam dana od dana njihove predaje, a proračunski i izvanproračunski korisnici koji nemaju svoju internetsku stranicu, na stranicama svoje nadležne JLPRS.

2024. godina

2023. godina

2022. godina

2021. godina

2020. godina

2019. godina

2018. godina

 

2017. godina

 

2016. godina

 

2015. godina