Financijski izvještaji

Temeljem čl. 27. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine br. 3/15.) jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski i izvanproračunski korisnici dužni su objaviti godišnje financijske izvještaje na svojim internetskim stranicama najkasnije u roku od osam dana od dana njihove predaje, a proračunski i izvanproračunski korisnici koji nemaju svoju internetsku stranicu, na stranicama svoje nadležne JLPRS.

2023. godina

2022. godina

2021. godina

2020. godina

2019. godina

2018. godina

 

2017. godina

 

2016. godina

 

2015. godina