Upravni odjel

Načelnik Općine Strizivojna pravilnikom utvrđuje unutarnje ustrojstvo jedinstvenog upravnog odjela Općine STRIZIVOJNA (dalje: JUO), nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja te druga pitanja značajna za rad JUO.

 

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela

Domagoj Stolnik,mag.iur.

 

Referent za računovodstvo i financije

Martina Damjanović

 

Spremačica-dostavljačica

Slavica Damjanović