Obavijesti

Obavijesti Vijesti

Obavijest o upisima u novu pedagošku godinu 2024./2025.

Dječji vrtić Bajka Strizivojna objavljuje upise u 2024./2025. pedagošku godinu.  Prijave za upis uz potpunu dokumentaciju zaprimat će se od 22. svibnja 2024. godine do isteka upisnog roka od 15 dana zaključno s 05. lipnja 2024. godine. Javni poziv i dokumentacija potrebna za upis nalaze se u prilogu. PRILOZI: Javni poziv za upis djece obrazac za […]

Obavijesti Vijesti

POZIV JAVNOSTI ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA I MIŠLJENJA O NACRTU Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta u poduzetničkoj zoni Svinjarevo

          REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA           OPĆINA STRIZIVOJNA   KLASA: 008-02/24-01/4 URBROJ: 2158-37-02-24-1 Strizivojna, 22. travnja 2024.   PREDMET: POZIV JAVNOSTI ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA I MIŠLJENJA O NACRTU                      Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta u poduzetničkoj zoni Svinjarevo   Temeljem čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ […]

Obavijesti Vijesti

POZIV JAVNOSTI ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA I MIŠLJENJA O NACRTU                      Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta u poduzetničkoj zoni Svinjarevo

          REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA           OPĆINA STRIZIVOJNA   KLASA: 008-02/24-01/4 URBROJ: 2158-37-02-24-1 Strizivojna, 22. travnja 2024.   PREDMET: POZIV JAVNOSTI ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA I MIŠLJENJA O NACRTU                      Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta u poduzetničkoj zoni Svinjarevo   Temeljem čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ […]

Vijesti

JAVNA RASPRAVA O prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana

    REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA STRIZIVOJNA OPĆINSKI NAČELNIK   KLASA: 350-02/23-01/3 URBROJ: 2158-37-02-24-22 Strizivojna, 09.04.2024. godine   Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 I 67/23) i Odluke o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Strizivojna (”Službeni glasnik” Općine Strizivojna, br. […]

Obavijesti Projekt Zaželi Projekti Vijesti

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA PRIPADNIKA CILJNE SKUPINE ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU „ZAŽELI IV-PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE“

  REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA STRIZIVOJNA     JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA PRIPADNIKA CILJNE SKUPINE ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU „ZAŽELI IV-PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE“ Zaželi bolji život u općini Strizivojna 4, SF.3.4.11.01.0149 Dana 18. ožujka 2024. godine općinski načelnik Općine Strizivojna potpisao je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za financiranje projekta „Zaželi IV – prevencija […]

Natječaji Obavijesti Vijesti

Natječaj za udruge

              REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA           OPĆINA STRIZIVOJNA     JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL   KLASA: 402-01/24-01/1 URBROJ: 2158-37-03-03/1-24-1 Strizivojna, 13.02.2024. godine   Na temelju članka 18. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Strizivojna (Službeni glasnik Općine Strizivojna broj 2/17 i 11/22), Jedinstveni upravni odjel Općine Strizivojna objavljuje […]

Obavijesti Vijesti

PRIPREME ZA DRŽAVNU MATURU

PRIPREME ZA DRŽAVNU MATURU I ove godine Općina Strizivojna u suradnji s portalom EducirajMe.com za maturante s područja Općine Strizivojna osigurava besplatnu pomoć u učenju, pripremu za maturu. Tržišna/redovna vrijednost, u slučaju da maturant sam plaća pristup aplikaciji, iznosi 212,36 eura. Pripreme maturanata osiguravaju se kroz aplikaciju E-priprema za državnu maturu. Navedenu aplikaciju do sada je koristilo više […]

Obavijesti Vijesti

OBAVIJEST O ZBRINJAVANJU ANIMALNOG (ŽIVOTINJSKOG) OTPADA

Općina Strizivojna je i ove godine osigurala spremnike za zbrinjavanje animalnog otpada od svinjokolja. Spremnici se nalaze kod DVD-a te je otpad moguće odlagati od 21.12.2023. sve do 31.12.2023. Otpad možete odložiti svakog radnog dana do 15 sati te subotom. Molimo da se prije dovoza otpada najavite djelatnicima Strature na brojeve telefona: 091 586 6269 […]

Natječaji Obavijesti Vijesti

N A T J E Č A J ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA STUDENTIMA S PODRUČJA OPĆINE STRIZIVOJNA

  REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA STRIZIVOJNA OPĆINSKO VIJEĆE Povjerenstvo za dodjelu stipendija KLASA: 604-01/23-01/2 URBROJ: 2158-37-01-23-1 Strizivojna, 27.10.2023. godine   Temeljem članka 3. Odluke o dodjeli stipendija studentima s područja Općine Strizivojna („Službeni glasnik“ Općine Strizivojna br. 9/20) Povjerenstvo za dodjelu stipendija raspisuje N A T J E Č A J ZA DODJELU STUDENTSKIH […]

Obavijesti Vijesti

Obavijest-ogrjev

Pozivaju se korisnici zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva, da podnesu Zahtjev za novčanu naknadu u prostorijama Općine Strizivojna. Uz zahtjev potrebno je priložiti osobnu iskaznicu, broj tekućeg/zaštićenog računa i važeće Rješenje Centra za socijalnu skrb o priznavanju prava zajamčene minimalne naknade. PRILOZI: OBRAZAC-ZAHTJEV-ZA-TROSKOVE-STANOVANJA (1)

Glasnik Općine Strizivojna, prosinac 2019

NATJEČAJI

Kategorije

Skip to content