Natječaji Obavijesti Projekt Zaželi

OGLAS za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za projekt „ZAŽELI IV-PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE“ Zaželi bolji život u općini Strizivojna 4, SF.3.4.11.01.0149

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

 

OPĆINA STRIZIVOJNA
OPĆINSKI NAČELNIK

 

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021. – 2027., Kodni broj: SF.3.4.11.01.0149, projekt “Zaželi bolji život u Općini Strizivojna 4”, te članka 46. Statuta Općine Strizivojna („Službeni glasnik“ Općine Strizivojna 1/21) Općinski načelnik objavljuje,

OGLAS

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za projekt
„ZAŽELI IV-PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE

Zaželi bolji život u općini Strizivojna 4, SF.3.4.11.01.0149

 

Radnik/ica na poslovima pružanja potpore i podrške starijim osobama
i/ili osobama u nepovoljnom položaju i/ili osobama s invaliditetom

 

Broj traženih radnika/ica: 14

Područje rada: Općina Strizivojna

Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno – 34 mjeseca

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Mjesto rada: Općina Strizivojna

Predviđena plaća: u visini minimalne plaće, sukladno Uredbi o visini minimalne plaće Vlade Republike Hrvatske

Naknada za prijevoz: ne

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Opis poslova:

 • pomoć u dostavi namirnica,
 • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika,
 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika,
 • pomoć pri oblačenju i svlačenju,
 • briga o higijeni,
 • pomoć u socijalnoj integraciji,
 • pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.),
 • pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo
 • pratnja i pomoć u različitim društvenim aktivnostima
 • drugi poslovi vezani uz skrb starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju.

 

 

 

 

Svaka zaposlena osoba pružat će usluge potpore i podrške za najmanje šest krajnjih korisnika.

Uz vlastoručno potpisanu zamolbu i prijavu na Oglas kandidati su dužni priložiti:

 • životopis s kontakt telefonom,
 • presliku osobne iskaznice,
 • presliku svjedodžbe završene škole,
 • dokaz o radnom iskustvu (ispis staža iz E-knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • izjavu suglasnosti s korištenjem osobnih podataka (može se preuzeti na mrežnim stranicama Općine Strizivojna).

Trajanje radnog odnosa – 34 mjeseca.

Prijave s dokazima o ispunjenju traženih uvjeta potrebno je dostaviti putem pošte ili osobno, u roku 8 dana od dana objave Oglasa na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Đakovo, odnosno zaključno s danom 02.04.2024. godine, na adresu:

Općina Strizivojna, Braće Radića 172, 31410 Strizivojna, s naznakom „Oglas za prijem u radni odnos – Zaželi bolji život u općini Strizivojna 4.“

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Za kandidate prijavljene na natječaj koje ispunjavaju formalne uvjete provest će se intervju. Ako kandidat ne pristupi intervjuu, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Na oglasnoj ploči i na mrežnoj stranici Općine Strizivojna objavit će se mjesto i vrijeme održavanja intervjua.

Kandidati će o rezultatima izbora biti obaviješteni u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava putem web stranice Općine Strizivojna,  https://www.strizivojna.hr/

KLASA: 112-02/24-01/1

URBROJ: 2158-37-02-23-1

Strizivojna, 25 ožujka 2024.

                                                                                                 Općinski načelnik

                                                                        Jakobović Josip,

                                                                       mag.educ.philol.croat et mag.educ.hist.

 PRILOZI:

2-Prijavaza-zaposljavanje-2024 (1)

SKM_C300i24032510250 3-

Izjava_osobni-podaci-2024