Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

 

POZIV JAVNOSTI – PRIJEDLOZI I MIŠLJENJA O PROMJENI GRANICE IZMEĐU GRADA ĐAKOVA I OPĆINE STRIZIVOJNA, 2. listopada 2020.

Na javno savjetovanje upućeni su: Nacrt Odluke o promjeni granice između Grada Đakova i Općine Strizivojna

Rok za podnošenje prijedloga i mišljenja je od 02. listopada do 13. listopada 2020. godine. Pisani prijedlozi i mišljenja dostavljaju se na adresu elektronske pošte: opcina@strizivojna.hr ili putem pošte na adresu: Općina Strizivojna, Braće Radića 172, 31410 Strizivojna

POZIV JAVNOSTI
OBRAZAC