Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

POZIV JAVNOSTI ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA I MIŠLJENJA O NACRTU  Odluke o zajedničkom obavljanju poslova računovodstva i financija s općinama Levanjska           Varoš i Trnava

Temeljem čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br.  25/13, 85/15 i 69/22) Općina Strizivojna provodi savjetovanje s javnošću pri Odluke o zajedničkom obavljanju poslova računovodstva i financija s općinama Levanjska Varoš i Trnava, putem svoje internetske stranice, objavom nacrta odluke.

U prilogu predstavljamo izrađeni nacrt Odluke o zajedničkom obavljanju poslova računovodstva i financija s općinama Levanjska Varoš i Trnava

Pisani prijedlozi i mišljenja dostavljaju se na adresu elektronske pošte: opcina@strizivojna.hr ili putem pošte na adresu: Općina Strizivojna, Braće Radića 172, 31410 Strizivojna

Savjetovanje s javnošću je otvoreno do 08. travnja 2024. godine.

Poziv na savjetovanje Odluka o zajedničkom obavljanju poslova računovodstva i financija s općinama Levanjska Varoš i Trnava

Obrazac savjetovanje funkcionalno povezivanje

Odluka vijeće

POZIV JAVNOSTI ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA I NACRTA MIŠLJENJA ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE  STRIZIVOJNA RAZLOZI DONOŠENJA AKTA

 

Sukladno članku 178. Zakona o gospodarenju otpadom (Narodne novine broj:84/21.) propisana je obveza donošenja Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Člankom 66. Zakona o gospodarenju otpadom (Narodne novine broj:84/21.) utvrđen je obvezni sadržaj Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada.

 

CILJEVI PROVOĐENJA SAVJETOVANJA

Savjetovanja s javnošću provodi se u cilju upoznavanja javnosti s nacrtom Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Strizivojna, dobivanje prijedloga i mišljenja te prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih prijedloga i mišljenja s obzirom da se nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Strizivojna odnosi na pitanja od interesa za građane.

 

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA I MIŠLJENJA

  1. prosinca 2021. – 20. siječnja 2022.

 

ADRESA I NAČIN PODNOŠENJA PRIJEDLOGA I MIŠLJENJA

Pisani prijedlozi i mišljenja dostavljaju se na adresu elektronske pošte:

opcina@strizivojna.hr ili putem pošte na adresu:

Općina Strizivojna, Braće Radića 170, 31 410 Strizivojna

 

Sukladno članku 11. stavku 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13. i 85/15.) po završetku savjetovanja, biti će izrađeno izvješće sa svim zaprimljenim prijedlozima i primjedbama te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

Prijedlog odluke (1)

Obrazac za javno savjetovanje (1)

POZIV JAVNOSTI ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA I MIŠLJENJA O NACRTU

 

POZIV JAVNOSTI – PRIJEDLOZI I MIŠLJENJA O PROMJENI GRANICE IZMEĐU GRADA ĐAKOVA I OPĆINE STRIZIVOJNA, 2. listopada 2020.

Na javno savjetovanje upućeni su: Nacrt Odluke o promjeni granice između Grada Đakova i Općine Strizivojna

Rok za podnošenje prijedloga i mišljenja je od 02. listopada do 13. listopada 2020. godine. Pisani prijedlozi i mišljenja dostavljaju se na adresu elektronske pošte: opcina@strizivojna.hr ili putem pošte na adresu: Općina Strizivojna, Braće Radića 172, 31410 Strizivojna

POZIV JAVNOSTI
OBRAZAC