Transparentnost rada

Transparentnost rada podrazumijeva omogućavanje stanovnicima uvid u točne, pravovremene, potpune i razumljive informacije o planiranju i ostvarenju proračuna, financijskim izvješćima, evidenciji sklopljenih ugovora, javnoj nabavi i drugim izvještajima i drugim aktima koji opisuju poslovanje Općine i rad načelnika, vijeća i ostalih zaposlenika. Tako građani mogu vlastitim angažmanom utjecati na efikasnost prikupljanja javnih sredstava i ponude javnih dobara i usluga, na povećanje odgovornosti lokalnih vlasti i smanjenje mogućnosti za korupciju.