Pristup informacijama

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/2013; 85/2015) fizičke i pravne osobe mogu od tijela javne vlasti zatražiti informaciju koju posjeduje, raspolaže ili nadzire određeno tijelo javne vlasti.

Martina Damjanović, službenik za informiranje
email: opcina@strizivojna.hr
Telefon: 031/831-400
Fax: 031/831-033

Zakon o pravu na pristup informacijama svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima omogućuje pravo na pristup informacijama. Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva. Tijelo javne vlasti o zahtjevu za pristup informaciji odlučit će najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

 

Obrasci

Zahtjev-za-pristup-informacijama-Općina-Strizivojna

Zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije-Općina-Strizivojna

Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija-Općina-Strizivojna

 

Potrebne obrasce možete preuzeti i na internetskim stranicama povjerenika za informiranje Republike Hrvatske na slijedećoj poveznici: http://www.pristupinfo.hr/hrpreuzimanje-obrazaca/

Sve ostale informacije možete pogledati na internet stranici povjerenika za informiranje Republike Hrvatske http://www.pristupinfo.hr/

 

Godišnja izvješća