Gospodarenje otpadom

Prijava nepropisno odbačenog otpada

Sukladno odredbi čl. 36. st. 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom obveza Općine Strizivojna je uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu, te uspostava sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada.

Ukoliko primijetite nepropisno odbačen otpad potrebno je popuniti priloženi obrazac i isti dostaviti na adresu Općine Strizivojna: Braće Radića 172, 31400 Strizivojna,  ili na e-mail: opcina@strizivojna.hr

Obrazac za prijavu možete preuzeti ovdje (OBRAZAC)

Putem zaprimljenih prijava Općina Strizivojna će uspostaviti sustav evidentiranja lokacija odbačenog otpada.

 

PRILOZI

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš

Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada