Otklanjanje nepravilnosti u radu

Općinski načelnik obvezan je imenovati osobu zaduženu za nepravilnosti, koja će zaprimati obavijesti o nepravilnostima ili samostalno poduzimati radnje protiv nepravilnosti i prijevara te objaviti podatke osobe na internetskoj stranici i/ili oglasnoj ploči jedinice lokalne samouprave.

 

Osoba za nepravilnosti