Sponzorstva i donacije

Prema fiskalnoj odgovornosti Jedinice lokalne (regionalne) samouprave dužne su objaviti popis subjekata koji su u tekućoj godini bili korisnici donacija i sponzorstava, odnosno korisnici proračunskih sredstava.

 

Godišnja izvješća korisnika sponzorstava i donacija