Župa

Strizivojna je 1928. godine proglašena  župom. Većina stanovništva (preko 95 %), izjašnjava se kao katolici.

U župi djeluju dva zbora:

 • mješoviti župni zbor
 • dječji zbor
 • Aktivno pastoralno djeluje Laička udruga “Marijina Legija”

Župnici u Strizivojni  bili su:

 • Kazimir Gregić
 • Kazimir Kelić
 • Mitar Dragutinac
 • Vinko Brezovar
 • Vjekoslav Jurčić
 • Ilija Raić
 • Andrija Križanović (sadašnji župnik)

 

Iz župe potječu slijedeći svećenici:

 • Mato Maršić
 • Ivo Burik
 • Antun Jarm
 • Antun Ivanetić
 • Mirko Rendulić
 • Ivo Andrić
 • Ivica Damjanović

 

Župa je Katoličkoj crkvi dala i slijedeća ženska redovnička zvanja:

 • s. Marica Vragolović
 • s. Eva Nevenka Damjanović
 • s. Marica Gertruda Vuksanović