Obavijesti Vijesti

Obavijest o upisima u novu pedagošku godinu 2024./2025.

Dječji vrtić Bajka Strizivojna objavljuje upise u 2024./2025. pedagošku godinu.  Prijave za upis uz potpunu dokumentaciju zaprimat će se od 22. svibnja 2024. godine do isteka upisnog roka od 15 dana zaključno s 05. lipnja 2024. godine. Javni poziv i dokumentacija potrebna za upis nalaze se u prilogu. PRILOZI: Javni poziv za upis djece obrazac za […]

Obavijesti Vijesti

POZIV JAVNOSTI ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA I MIŠLJENJA O NACRTU Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta u poduzetničkoj zoni Svinjarevo

          REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA           OPĆINA STRIZIVOJNA   KLASA: 008-02/24-01/4 URBROJ: 2158-37-02-24-1 Strizivojna, 22. travnja 2024.   PREDMET: POZIV JAVNOSTI ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA I MIŠLJENJA O NACRTU                      Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta u poduzetničkoj zoni Svinjarevo   Temeljem čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ […]

Obavijesti Vijesti

POZIV JAVNOSTI ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA I MIŠLJENJA O NACRTU                      Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta u poduzetničkoj zoni Svinjarevo

          REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA           OPĆINA STRIZIVOJNA   KLASA: 008-02/24-01/4 URBROJ: 2158-37-02-24-1 Strizivojna, 22. travnja 2024.   PREDMET: POZIV JAVNOSTI ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA I MIŠLJENJA O NACRTU                      Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta u poduzetničkoj zoni Svinjarevo   Temeljem čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ […]

Vijesti

JAVNA RASPRAVA O prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana

    REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA STRIZIVOJNA OPĆINSKI NAČELNIK   KLASA: 350-02/23-01/3 URBROJ: 2158-37-02-24-22 Strizivojna, 09.04.2024. godine   Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 I 67/23) i Odluke o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Strizivojna (”Službeni glasnik” Općine Strizivojna, br. […]

Natječaji Obavijesti Projekt Zaželi

POZIV na testiranje kandidata putem intervjua

Temeljem Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na projektu „ZAŽELI IV–PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE“ Zaželi bolji život u općini Strizivojna 4, SF.3.4.11.01.0149, KLASA: 112-02/24-01/1, URBROJ: 2158-37-02-24-19 od 25. ožujka 2024., a povodom Oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme KLASA: 112-02/24-01/1, URBROJ: 2158- 37-02-24-01 od 25. […]

Natječaji Obavijesti Projekt Zaželi

OGLAS za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za projekt „ZAŽELI IV-PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE“ Zaželi bolji život u općini Strizivojna 4, SF.3.4.11.01.0149

      REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA   OPĆINA STRIZIVOJNA OPĆINSKI NAČELNIK   Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021. – 2027., Kodni broj: SF.3.4.11.01.0149, projekt “Zaželi bolji život u Općini Strizivojna 4”, te članka 46. Statuta Općine Strizivojna („Službeni glasnik“ […]

Obavijesti Projekt Zaželi Projekti Vijesti

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA PRIPADNIKA CILJNE SKUPINE ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU „ZAŽELI IV-PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE“

  REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA STRIZIVOJNA     JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA PRIPADNIKA CILJNE SKUPINE ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU „ZAŽELI IV-PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE“ Zaželi bolji život u općini Strizivojna 4, SF.3.4.11.01.0149 Dana 18. ožujka 2024. godine općinski načelnik Općine Strizivojna potpisao je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za financiranje projekta „Zaželi IV – prevencija […]

Natječaji

O B A V I J E S T o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA STRIZIVOJNA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL Povjerenstvo za provedbu natječaja KLASA: 112-01/24-01/1 URBROJ: 2158-37-03-03/1-24-6 Strizivojna, 20.02.2024. godine O B A V I J E S T o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja koje će se održati u 29. veljače 2024. godine s početkom u 10,00 sati, na adresi Strizivojna, […]

Natječaji Obavijesti

OPIS POSLOVA, PODACI O PLAĆI, NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA I IZ KOJEG PODRUČJA, TE PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA STRIZIVOJNA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL KLASA: 112-01/24-01/1 URBROJ: 2158-37-03-03/1-24-3 Strizivojna, 14.02.2024. godine OPIS POSLOVA, PODACI O PLAĆI, NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA I IZ KOJEG PODRUČJA, TE PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI Za radno mjesto Viši stručni suradnik – voditelj […]

Natječaji Obavijesti Vijesti

Natječaj za udruge

              REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA           OPĆINA STRIZIVOJNA     JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL   KLASA: 402-01/24-01/1 URBROJ: 2158-37-03-03/1-24-1 Strizivojna, 13.02.2024. godine   Na temelju članka 18. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Strizivojna (Službeni glasnik Općine Strizivojna broj 2/17 i 11/22), Jedinstveni upravni odjel Općine Strizivojna objavljuje […]