Natječaji

O B A V I J E S T o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STRIZIVOJNA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Povjerenstvo za provedbu natječaja
KLASA: 112-01/24-01/1
URBROJ: 2158-37-03-03/1-24-6
Strizivojna, 20.02.2024. godine

O B A V I J E S T

o vremenu održavanja prethodne provjere
znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja

koje će se održati u 29. veljače 2024. godine s početkom u 10,00 sati, na adresi Strizivojna,
Braće Radića 172, prostorija vijećnice Općine Strizivojna.
Pisano testiranje i intervju provodi se u cilju prethodne provjere znanja i sposobnosti
kandidata/kandidatkinja koji/koja ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam u
službu na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Jedinstveni upravni odjel Općine
Strizivojna, na radno mjesto voditelj projekta, objavljen je u „Narodnim novinama“ broj
14/24 od 07.02.2024. godine, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.
Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdilo je da pravodobne i potpune prijave imaju
slijedeći kandidati:
1. Vanesa Ivanišević iz Strizivojne
Za kandidata/kandidatkinju koji ne pristupi pisanom testiranju i/ili intervjuu, smatrati će se da
je povukao/povukla prijavu na predmetni oglas.
Pravila testiranja:
Navedena pisana provjera traje 60 minuta.
Za vrijeme pisanog testiranja kandidatima nije dopušteno:
– koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
– napuštati prostoriju u kojoj se provodi provjera,
– razgovarati s ostalim kandidatima
– niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Testiranje se boduje određenim brojem bodova od 1 do 10 za pisano testiranje i 1 do 10
bodova za intervju.
Samo kandidati/kinje koji ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju
pozvat će se da pristupe razgovoru (intervjuu) koji će se održati neposredno nakon utvrđivanja
rezultata testiranja.
Nakon provedenog postupka testiranja utvrđuje se rang-lista kandidata prema ukupnom
broju bodova ostvarenih na provjeri znanja i intervjuu.
Napomena: Po dolasku na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, od
kandidata/kandidatkinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave
radi utvrđivanja identiteta.

Povjerenstvo za provedbu natječaja