Obavijesti Projekt Zaželi Projekti Vijesti

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA PRIPADNIKA CILJNE SKUPINE ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU „ZAŽELI IV-PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE“

 

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STRIZIVOJNA

 

 

JAVNI POZIV

ZA ISKAZ INTERESA PRIPADNIKA CILJNE SKUPINE ZA
SUDJELOVANJE U PROJEKTU

„ZAŽELI IV-PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE

Zaželi bolji život u općini Strizivojna 4, SF.3.4.11.01.0149

Dana 18. ožujka 2024. godine općinski načelnik Općine Strizivojna potpisao je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za financiranje projekta „Zaželi IV – prevencija institucionalizacije“ sa Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Uredom za financiranje i ugovaranje projekata EU čiji je cilj povećanje socijalne uključenosti i prevencija institucionalizacije ranjivih skupina osiguravanjem dugotrajne skrbi. Projektom je predviđeno pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama (65 i više godina) i osobama s invaliditetom (starijim od 18 godina) i to kroz organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba, uz isporuku paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština.

Pravo sudjelovanja u projektu imaju isključivo pripadnici ciljne skupine koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

  1. Osoba starija od 65 godina koja živi u samačkom kućanstvu čiji mjesečni prihod kućanstva ne prelazi iznos od 120% od prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža prema zadnjoj objavi podataka HZMO-a, odnosno ne prelazi 980,26 eura, koji istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent
  2. Osoba starija od 65 godina koja živi u dvočlanom kućanstvu čiji mjesečni prihod kućanstva ne prelazi iznos od 200% od prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža prema zadnjoj objavi podataka HZMO-a, odnosno ne prelazi 1.633,76 eura, koji istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent
  3. Osoba starija od 65 godina koja živi u višečlanom kućanstvu čiji mjesečni prihod kućanstva ne prelazi iznos od 300% od prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža prema zadnjoj objavi podataka HZMO-a, odnosno ne prelazi 2.450,64 eura, koji istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent. U slučaju višečlanog kućanstva sve osobe članovi kućanstva moraju biti pripadnici ciljne skupine.
  4. Odrasle osobe s invaliditetom (osobe koje imaju 18 ili više godina) – koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja i koje istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja i čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

Osoba s invaliditetom koja živi u samačkom, dvočlanom ili višečlanom kućanstvu može biti pripadnik ciljne skupine, uz uvjet da ukoliko živi u višečlanom kućanstvu moraju svi ostali članovi kućanstva biti pripadnici ciljne skupine.

Iskaz interesa mogu podnijeti svi pripadnici ciljne skupine koji zadovoljavaju navedene uvjete.

Svi zainteresirani koji ispunjavaju navedene uvjete trebaju dostaviti popunjen i potpisan „Obrazac za iskaz interesa“ kao i dokaznu dokumentaciju:

  • Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob
  • Potpisana Izjava o članovima zajedničkog kućanstva
  • Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz koje je vidljivo da osoba ima oštećenje trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta- oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti

Rok za iskaz interesa i podnošenje prijava je 15 dana od objave javnog poziva, a najkasnije do 03. travnja 2024. svaki radni dan od 07:00-15:00 sati u prostorijama Općine Strizivojna, Braće Radića 172, Strizivojna ili na email: racunovodstvo@strizivojna.hr

Potrebne obrasce je moguće preuzeti na internetskim stranicama Općine Strizivojna https://www.strizivojna.hr/ i u prostorijama Općine Strizivojna, Braće Radića 172, Strizivojna

KLASA:970-01/23-01/4

UR.BROJ: 2158-37-02-24-9

Strizivojna, 19.03.2024.godine

Općinski načelnik

                                                                    Jakobović Josip,

                                                                       mag.educ.philol.croat et mag.educ.hist.

Prilozi:

Javni poziv za iskaz interesa

2-Obrazac-za-iskaz-interesa

3-Izjava-o-clanovima-zajednickog-kucanstva

Letak-Zazeli-4-Strizivojna