Natječaji

Obavijest o ispunjavanju formalnih uvjeta iz natjecaja i datumu održavanja razgovora SPREMAČICE

Na natječaju za prijam u radni odnos objavljen 02. listopada 2020. godine na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, oglasne ploče Općine Strizivojna i mrežne stranice Općine Strizivojna www.strizivojna.hr,  za Spremač/ica na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca – puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica,  kandidatkinje su ispunile formalne uvjete te će biti pozvane […]

Natječaji

Obavijest o ispunjavanju formalnih uvjeta iz natječaja i datumu održavanja razgovora ODGOJITELJICE ODREĐENO

Na natječaju za prijam u radni odnos objavljen 02. listopada 2020. godine na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, oglasne ploče Općine Strizivojna i mrežne stranice Općine Strizivojna www.strizivojna.hr,  za odgojitelj/ica na određeno vrijeme (do 31.08.2021. godine), uz probni rad od tri mjeseca – puno radno vrijeme– 3 izvršitelja/ica, kandidati su ispunili formalne uvjete te će […]

Natječaji

Obavijest o ispunjavanju formalnih uvjeta iz natječaja i datumu održavanja razgovora Odgojiteljice neodređeno

Na natječaju za prijam u radni odnos objavljen 02. listopada 2020. godine na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, oglasne ploče Općine Strizivojna i mrežne stranice Općine Strizivojna www.strizivojna.hr,  za odgojitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca – puno radno vrijeme– 1 izvršitelj/ica, kandidati su ispunili formalne uvjete te će biti pozvani pristupiti […]

Natječaji

Obavijest o ispunjavanju formalnih uvjeta iz natječaja i datumu održavanja razgovora KUHAR

Na natječaju za prijam u radni odnos objavljen 02. listopada 2020. godine na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, oglasne ploče Općine Strizivojna i mrežne stranice Općine Strizivojna www.strizivojna.hr,  za Kuhar/ica na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca – puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica , kandidati su ispunili formalne uvjete te će biti […]

Natječaji

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja – odgojitelja Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna

Na temelju članka 37. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj:10/97., 107/07., 94/13. i 98/19) i članka 53. stavka 2. Statuta Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna raspisuje NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja – odgojitelja Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna jedan izvršitelj – radno vrijeme 4 sata […]

Natječaji

ODLUKA o neizboru ravnatelja – odgojitelja Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna

Temeljem  članka 43. Zakona o ustanovama ( „Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), članka 37. st. 6. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) , članka 54. st.2. Statuta Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna te nakon provedenog javnog natječaja Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna je na sjednici […]

Natječaji

NATJEČAJ za prijem u radni odnos n određeno vrijeme za radno mjesto Odgojitelj/ica

Temeljem čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna objavljuje   N A T J E Č A J za prijem u radni odnos za radno mjesto Odgojitelj/ica na određeno vrijeme (do 31.08.2021. godine), […]