Natječaji Obavijesti Projekt Zaželi

POZIV na testiranje kandidata putem intervjua

Temeljem Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na projektu „ZAŽELI IV–PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE“ Zaželi bolji život u općini Strizivojna 4, SF.3.4.11.01.0149, KLASA: 112-02/24-01/1, URBROJ: 2158-37-02-24-19 od 25. ožujka 2024., a povodom Oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme KLASA: 112-02/24-01/1, URBROJ: 2158- 37-02-24-01 od 25. […]

Natječaji Obavijesti Projekt Zaželi

OGLAS za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za projekt „ZAŽELI IV-PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE“ Zaželi bolji život u općini Strizivojna 4, SF.3.4.11.01.0149

      REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA   OPĆINA STRIZIVOJNA OPĆINSKI NAČELNIK   Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021. – 2027., Kodni broj: SF.3.4.11.01.0149, projekt “Zaželi bolji život u Općini Strizivojna 4”, te članka 46. Statuta Općine Strizivojna („Službeni glasnik“ […]

Natječaji

O B A V I J E S T o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA STRIZIVOJNA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL Povjerenstvo za provedbu natječaja KLASA: 112-01/24-01/1 URBROJ: 2158-37-03-03/1-24-6 Strizivojna, 20.02.2024. godine O B A V I J E S T o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja koje će se održati u 29. veljače 2024. godine s početkom u 10,00 sati, na adresi Strizivojna, […]

Natječaji Obavijesti

OPIS POSLOVA, PODACI O PLAĆI, NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA I IZ KOJEG PODRUČJA, TE PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA STRIZIVOJNA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL KLASA: 112-01/24-01/1 URBROJ: 2158-37-03-03/1-24-3 Strizivojna, 14.02.2024. godine OPIS POSLOVA, PODACI O PLAĆI, NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA I IZ KOJEG PODRUČJA, TE PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI Za radno mjesto Viši stručni suradnik – voditelj […]

Natječaji Obavijesti Vijesti

Natječaj za udruge

              REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA           OPĆINA STRIZIVOJNA     JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL   KLASA: 402-01/24-01/1 URBROJ: 2158-37-03-03/1-24-1 Strizivojna, 13.02.2024. godine   Na temelju članka 18. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Strizivojna (Službeni glasnik Općine Strizivojna broj 2/17 i 11/22), Jedinstveni upravni odjel Općine Strizivojna objavljuje […]

Natječaji

JAVNI  NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Strizivojna na radno mjesto:Viši stručni suradnik – voditelj projekta – jedan izvršitelj/ica

  REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA STRIZIVOJNA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL   KLASA: 112-01/24-01/1 URBROJ: 2158-37-03-03/1-24-1 Strizivojna, 06.02.2024. godine   Na temelju članka 17. i 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 86/08, 6/11, 04/18 i 112/19) i Planom prijma u službu u Općinu Strizivojna za […]

Natječaji Obavijesti Vijesti

N A T J E Č A J ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA STUDENTIMA S PODRUČJA OPĆINE STRIZIVOJNA

  REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA STRIZIVOJNA OPĆINSKO VIJEĆE Povjerenstvo za dodjelu stipendija KLASA: 604-01/23-01/2 URBROJ: 2158-37-01-23-1 Strizivojna, 27.10.2023. godine   Temeljem članka 3. Odluke o dodjeli stipendija studentima s područja Općine Strizivojna („Službeni glasnik“ Općine Strizivojna br. 9/20) Povjerenstvo za dodjelu stipendija raspisuje N A T J E Č A J ZA DODJELU STUDENTSKIH […]

Natječaji Projekt Zaželi

JAVNI POZIV za prijem u radni odnos na određeno vrijeme Projekt “ZAŽELI – program zapošljavanja žena “ “Zaželi bolji život u općini Strizivojna 3 ”

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA STRIZIVOJNA OPĆINSKI NAČELNIK   KLASA: 112-02/23-01/01 UR.BROJ: 2158-37-02-23-24 Strizivojna, 31. siječnja 2023. godine   Na temelju Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o financiranju projekta „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III.“, KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-22-37 od 06. prosinca 2022. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih […]