Obavijesti Vijesti

POZIV JAVNOSTI ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA I MIŠLJENJA O NACRTU                      Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta u poduzetničkoj zoni Svinjarevo

 

        REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA

          OPĆINA STRIZIVOJNA

 

KLASA: 008-02/24-01/4

URBROJ: 2158-37-02-24-1

Strizivojna, 22. travnja 2024.

 

PREDMET: POZIV JAVNOSTI ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA I MIŠLJENJA O NACRTU

                     Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta u poduzetničkoj zoni Svinjarevo

 

Temeljem čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br.  25/13, 85/15 i 69/22) Općina Strizivojna provodi savjetovanje s javnošću pri Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta u poduzetničkoj zoni Svinjarevo, putem svoje internetske stranice, objavom nacrta odluke.

U prilogu predstavljamo izrađeni nacrt Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta u poduzetničkoj zoni Svinjarevo i teksta Javnog natječaja za prodaju zemljišta u poduzetničkoj zoni Svinjarevo.

Svrha donošenja ove Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta u poduzetničkoj zoni Svinjarevo je upoznavanje zainteresiranih gospodarskih subjekata na jasan i transparentan način kako bi se na vrijeme ishodili potrebnu natječajnu dokumentaciju.

S obzirom na važnost navedenog dokumenta i na odredbu čl. 11. navedenog Zakona, pozivamo Vas da se aktivno uključite i svoje prijedloge i mišljenja dostavite na e-mail: opcina@strizivojna.hr  ili osobno u Pisarnicu Općine Strizivojna, Braće Radića 172, 31410 Strizivojna.

Savjetovanje s javnošću je otvoreno do 23. svibnja 2024. godine.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga Općina Strizivojna će izraditi i objaviti na svojoj internetskoj stranici izvješće o savjetovanju s javnošću koje će dostaviti Općinskom vijeću.

PRILOZI:

Obrazac savjetovanje zona