Obavijesti Vijesti

PRIPREME ZA DRŽAVNU MATURU

PRIPREME ZA DRŽAVNU MATURU

I ove godine Općina Strizivojna u suradnji s portalom EducirajMe.com za maturante s područja Općine Strizivojna osigurava besplatnu pomoć u učenjupripremu za maturu. Tržišna/redovna vrijednost, u slučaju da maturant sam plaća pristup aplikaciji, iznosi 212,36 eura.

Pripreme maturanata osiguravaju se kroz aplikaciju E-priprema za državnu maturu. Navedenu aplikaciju do sada je koristilo više od 25 000 maturanata s područja cijele Hrvatske. Aplikacija E-pripreme nudi mogućnost:

  • interaktivnih kvizova (s vidljivim rješenjima odmah nakon rješavanja ispita)
  • interaktivne osobne statistike koja nudi prikaz osobnog napretka kroz evidenciju postotka svih riješenih ispita
  • uspoređivanja rezultata s ostalim korisnicima aplikacije
  • međusobnog slanja poruka motivirajućeg sadržaja
  • roditeljskog uvida u redovitost učenja i napredak djeteta.

Način prijave;

na mail adresu: opcina@strizivojna.hr  poslati ispunjeni Obrazac iz priloga i potvrdu da je redovni polaznik 4. razreda srednje škole u školskoj godini 2023./2024.

Pristup aplikaciji bit će omogućen u najkraćem mogućem roku, a sve potrebne informacije za pristup prijavitelji će dobiti na svoj mail.

Prijave se zaprimaju zaključno s danom 01.04.2024. godine.

Nadamo se da će ovaj model učenja pomoći maturantima u pripremi za maturu. Sretno svim polaznicima.

PRILOZI:

Obrazac-prijave-MATURANTI