Obavijesti

Odluka o odabiru kandidata za prijem u radni odnos na određeno – ZAŽELI IV-PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE

Temeljem Oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme, za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „ZAŽELI IV-PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE” Zaželi bolji život u Općini Strizivojna 4″, SF.3.4.11.01.0149″- Radnik/ica na poslovima pružanja potpore i podrške starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju i/ili osobama s invaliditetom sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021. – 2027, objavljenog 25. ožujka 2024. godine na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te objavljenog Poziva na testiranje kandidata putem intervjua od 05. travnja 2024. godine, Povjerenstvo je sastavilo Izvješće o provedenom postupku i utvrdilo popis kandidata po provedenom intervjuu sa svim kandidatima. Na temelju Izvješća o provedenom postupku Općinski načelnik donosi:

O D L U K U

o odabriru kandidata za prijam u radni odnos na određeno vrijeme, na radno mjesto “radnica za pomoć i potporu starijimosobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju i/ili osobama s invaliditetom“ u okviru projekta SF.3.4.11.01.0149, „ZAŽELI IV-PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE”, odabrane su kandidatkinje kako je navedeno u Odluci u privitku.

Odluka o odabiru kandidata