Obavijesti

Obavijest o provedbi jesenske deratizacije

Obavještavamo mještane Općine Strizivojna da će se u periodu od 20. – 22. rujna 2018. godine provoditi sustavna deratizaciia u naseljima Općine. Suzbijanje štetnih glodavaca (štakora, miševa) provesti će se izlaganjem zatrovanih mamaca na sva mjesta gdje se obično pojavljuju štetni glodavci (na putove njihova kretanja i zadržavanja, na skrovita mjesta na način da su nedostupni za sve ne ciljane vrste.

Akciju deratizaciie provodi tvrtka Pestrid d.o.o, Bilje.

Građane molimo na oprez i suradnju. O točom danu deratizacije u svom domaćinstvu mještani će biti obaviješteni putem plakata.
Raspored provođenja deratizaciie je od 20. do 22. rujna 2018. godine – u svim domaćinstvima.

PRILOZI

Obavijest-deratizacija_Općina Strizivojna 09.2018

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.