Projekti

“Filmom do znanja i zabave”

U sklopu projekta “Filmom do znanja i zabave” sufinanciranog od strane Ministarstva kulture i medija u iznosu od 24.000 kn, Općina Strizivojna organizira projekcije za umirovljenike/korisnike projekta “Vrijeme je za društvo”, osnovnoškolsku djecu i djecu vrtićke dobi.

Za svaku skupinu održat će se po tri projekcije u suradnji s OŠ Ivana Brlić-Mažuranić u Strizivojni i Dječjim vrtićem Bajka Strizivojna.

Projekcije će se održavati u studenom i prosincu ovisno o mogućnostima navedenih skupina.

Cilj projekta je stvaranje navike učenja i kulturnog uzdizanja kroz film, projekcije će se nastaviti prikazivati i nakon završetka provedbe projekta.