Projekt Zaželi

Informacije o projektu “Zaželi bolji život u općini Strizivojna” UP.02.1.1.05.0168

Naziv projekta: Zaželi bolji život u općini Strizivojna UP.02.1.1.05.0168
Fond: Europski socijalni fond
Program potpore: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
Nositelj projekta: Općina Strizivojna
Partneri: Hrvatski zavod za zapošljavanje-Regionalni ured Osijek, Centar za socijalnu skrb Đakovo
Ukupna vrijednost projekta: 2.205.191,50 kuna
Iznos koji sufinancira Europska unija: 2.205.191,50 kuna (100%)
Trajanje projekta: 30 mjeseci (14.12.2018. – 14.6.2021.)

O PROJEKTU:
Svrha projekta:

Osnažiti i unaprijediti radni potencijal ciljne skupine, 10 teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja s područja provedbe projekta kako bi se ublažile posljedice njihove nezaposlenosti, rizika od siromaštva i socijalne isključenosti te potaknuti socijalnu uključenost i povećati kvalitetu života 50 krajnjih korisnika, starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju.

Aktivnosti projekta:
Akivnost. 1: Zapošljavanje žena iz ciljnih skupina u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju kroz programe zapošljavanja u lokalnoj zajednici i
Akivnost 2: Obrazovanje i osposobljavanje žena iz ciljnih skupina koje će pružati potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju, doprinijet će se rješavanju postojećih problema i potreba ciljne skupine

Projekt zapošljava 10 žena koje će vlastitim radom i aktivnostima u razdoblju od 23 mjeseca poboljšati kvalitetu života krajnjim korisnicima, pružajući im pomoć u dostavi namirnica i lijekova, pomoć u pripremi obroka, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora, pomoć pri oblačenju, pomoć pri vođenju brige o osobnoj higijeni, pomoć u posredovanju oko ostvarivanja raznih prava (plaćanje računa, dostava pomagala i sl.), pomoć podrške krajnjim korisnicima u socijalnoj integraciji kroz razgovor i druženje te pratnju i pomoć u različitim društvenim aktivnostima.

Rezultati projekta:
a) Tijekom 23 mjeseca 10 žena iz ciljne skupine pružalo potporu i podršku krajnjim korisnicima;
b) 50 krajnjih korisnika kontinuirano je dobivalo potporu i podršku u svrhu poticanja socijalnog uključivanja i povećanja kvalitete života;
c) zaposlene žene obrazovane su i osposobljene za zanimanje gerontodomaćica čime su povećana znanja i vještine potrebne na tržištu rada.

Cilj projekta:
Uključivanje teže zapošljivih žena na tržište rada i unapređenje kvalitete života krajnjih korisnika čime se smanjuje socijalna isključenost obje kategorije.

Ciljane skupine:
Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

Krajnji korisnici:
Starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju.

Više informacija:
Općina Strizivojna
Telefon: 031/ 831-400
Email: zazeli@strizivojna.hr

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Općine Strizivojna

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.