Obavijesti Projekt Zaželi Vijesti

Javni poziv za iskaz interesa – uključivanje korisnika u novi projekt Zaželi – podrška deinstitucionalizaciji

Javni poziv za iskaz interesa – uključivanje korisnika u novi projekt Zaželi – podrška deinstitucionalizaciji

S obzirom da Općina Strizivojna planira prijavu na navedeni projekt, potrebno je definirati
potrebe koje stanovnici naše  Općine imaju, na način da znamo koliko korisnika ima interes,
te koliko korisnika ispunjava uvjete za uključivanje u Projekt.
Propisano je da se u projekt mogu kao korisnici uključiti dvije kategorije osoba:
1. osobe starije od 65 godina
2. odrasle osobe s invaliditetom.

Uvjeti koje svaka od kategorija mora zadovoljiti:
1. Osobe starije od 65 godina:  

• ako žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu čiji mjesečni prihodi:

– za samačka kućanstva ne prelaze iznos prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u
mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u
aktivnosti projekta (TRENUTNO: 626,92 eura)

– za dvočlana kućanstva ne prelaze iznos od 150% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji
prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao
podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta (TRENUTNO: 940,38 eura)

• koji istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih
izvora – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne
asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj

2. Odrasle osobe s invaliditetom:

•koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i
metodologijama vještačenja

• koji istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj

•čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status
njegovatelja za potrebu skrbi o njoj

Molimo sve zainteresirane stanovnike Općine Strizivojna za uključivanje u projekt kao
korisnika, da se jave osobno u Općinu Strizivojna ili na broj telefona: 031/831- 400, kako bi
se u razgovoru utvrdilo ispunjava li osoba uvjete za uključivanje u projekt te kako bi se
utvrdio broj zainteresiranih korisnika.

Krajnji rok za iskaz interesa je 29.08.2023. godine.

Općina Strizivojna