Natječaji

JAVNI POZIV za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području Općine Strizivojna u 2020. godini

Općina Strizivojna kao inicijator i izvršitelj programa javnih radova iskazuje interes i potrebu za zapošljavanje 3 nezaposlene osobe u programu javnih radova u 2020. godini i to u programu „Radom za zajednicu i sebe“

Prijaviti se mogu nezaposlene osobe s prebivalištem na području Općine Strizivojna i to: Dugotrajno nezaposlene osobe, osobe s invaliditetom, osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada i mlade osobe, i to:

1. skupina:

  • osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada i to ­ bez obzira na duljinu prijave u evidenciju: hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, žrtve seksualnog nasilja u ratu, hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, osobe uključene u probaciju, Romi, beskućnici/e, osoba koja pripada etničkoj manjini u državi članici i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšala izglede za pristup stalnom zaposlenju, ­
  • osobe starije od 50 prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci,
  • osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina.

Trajanje programa: 6 mjeseci
Osobe koje su radile u javnom radu u vremenu duljem od 12 mjeseci unazad 3 godine ne mogu biti uključene u javni rad.
Kandidati/kinje su u prijavi dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

  • zamolba za posao ,obavezno navesti broj mobitela/telefona, te završeni stupanj obrazovanja;
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice ili putovnice ),
  • dokaz/uvjerenje iz evidencije Zavoda za zapošljavanje o statusu nezaposlene osobe,
  • uvjerenje iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  • kandidati koji se prijavljuju na natječaj, a imaju neku od potvrda kojom dokazuju svoj status iz ciljanih skupina, trebaju priložiti preslike istih (npr. potvrdu o statusu hrvatskog branitelja, rodne listove malodobne djece itd.)

Prijave na Poziv se dostavljaju u roku od osam dana od dana objave na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dostaviti osobno u Općinu Strizivojna, 31410 Strizivojna, Braće Radića 172, od 8,00 do 15,00 sati radnim danom (ponedjeljak – petak) za vrijeme trajanja oglasa.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima Poziva kandidati će biti izvješteni u zakonskom roku, a sve ostale obavijesti mogu se dobiti u Općini Strizivojna osobno ili putem telefona 031/831-400

POVEZNICE

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=108176437

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.