Obavijesti

JAVNI POZIV

JAVNI POZIV

za iskaz interesa za sudjelovanjem u programu stambenog zbrinjavanja mladih osoba i/ili

obitelji na području Općine Strizivojna

U cilju ispitivanja zainteresiranosti mladih osoba i/ili za stambenim zbrinjavanjem
upućuje se javni poziv za dostavom pisma namjere.
Općina Strizivojna ima namjeru sufinancirati stambeno zbrinjavanje mladih osoba i/ili
obitelji na svome području u iznosu do 30.000,00 kuna po kućanstvu (osobi – samcu i/ili
obitelji) za radove izgradnje ili kupovine prve nekretnine uz ispunjenje sljedećih pretpostavki:

 • Prijaviti se mogu hrvatski državljani koji nisu stariji od 41 godinu te koji, isto kao i
  njihovi izvanbračni partneri, supružnici i neformalni životni partneri, u vlasništvu
  nemaju stan odnosno kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni
  higijensko-tehnički uvjeti za život.
 •  Korisnik potpore ima obvezu prijave svog prebivališta i prebivališta članova
  kućanstva navedenih u zahtjevu na adresi kupljenog stana ili kuće, odnosno izgrađene
  kuće, u roku od 30 dana od dana stupanja u posjed stana ili kuće, u kontinuitetu sve do
  isteka roka od 10 godina na području Općine Strizivojna.
 • Predmet za dodjelu potpore je kuća ili stan u izgradnji na području Općine Strizivojna
  od 01.01.2020. godine (poseban uvjet je dokaz o prijavi početka građenja i građevinski
  dnevnik kao dokaz o započetoj gradnji) ili kupovina kuće odnosno stana od
  01.01.2022. godine na području Općine Strizivojna (poseban uvjet je kupoprodajni
  ugovor kao dokaz).
 • Korisnicima potpore sredstva se mogu isplatiti samo ukoliko ne postoji dugovanje po
  bilo kojoj osnovi prema Općini Strizivojna.
 • Financijska potpora neće se isplatiti za kupovinu stambenog objekta za ugovor koji je
  zaključen s članovima obitelji ( fizička osoba prodavatelj nekretnine ne smije biti u
  srodstvu s podnositeljem zahtjeva i članovima njegove obitelji do trećeg nasljednog
  reda u smislu Zakona o nasljeđivanju („Narodne novine“ RH, br. 48/03, 163/03,
  35/05, 127/13, 33/15 i 14/19).

Od zainteresiranih osoba očekuje se pismo namjere sljedećeg sadržaja: ime i prezime, adresa,
navod radi li se o kupovini ili započetoj izgradnji, datum i potpis.

Pismo namjere upućuje se poštom, osobno na adresi:
Općina Strizivojna, Braće Radića 172, 31410 Strizivojna
ili elektronskom poštom na opcina@strizivojna.hr do 25.07.2022. godine.

Dostavljena pisma namjere služe za utvrđivanje interesa i ne obvezuju Općinu Strizivojna.