Obavijesti

Javni uvid u prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske

Općina Strizivojna izlaže na Javni uvid Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Strizivojna. Uvid u Prijedlog Programa raspolaganja, s popratnom dokumentacijom, može se od 21. svibnja do 4. lipnja 2018. godine izvršiti radnim danom od 9.00 do 13.00 sati u prostorijama Općine Strizivojna, Braće Radića 172, I. kat, Vijećnica, na oglasnoj ploči Općine Strizivojna i na internet stranici www.strizivojna.hr

Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na Prijedlog Programa najkasnije do isteka javnog uvida. O svim prigovorima odlučivat će Općinsko vijeće Općine Strizivojna u roku od 30 dana.

Javno izlaganje Prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Strizivojna održat će se 29. svibnja 2018. godine u 09.00 sati, Vijećnici Općine Strizivojna, I. kat, Braće Radića 172, Strizivojna.

Prigovori na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Strizivojna moraju biti čitko napisani, uz ime, prezime i adresu podnositelja te se dostavljaju u pisarnici Općine Strizivojna, Braće Radića 172, Strizivojna, zaključno sa 5. lipnjem 2018. godine.

 

PRILOZI

Prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 

  1. PRILOG: Prikaz raspolaganja po katastarskim česticama i oblicima raspolaganja,
  2. PRILOG KKP-1: Kopija katastarskog plana – poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Strizivojna,
  3. PRILOG KKP-2: Kopija katastarskog plana – dosadašnje raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Strizivojna
  4. PRILOG KKP-3: Kopija katastarskog plana – površine određene za zakup na 25 godina za Općinu Strizivojna
  5. PRILOG KKP-4: Kopija katastarskog plana – površine određene za povrat za Općinu Strizivojna

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.