Obavijesti Projekti

OBAVIJEST O ODOBRENOM PROJEKTU

Općina Strizivojna dana 02.08.2019. g. podnijela je prijavu na Javni poziv za sufinanciranje projekta primjene koncepta „pametnih gradova i općina“ objavljen od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Na natječaj je pristiglo 258 prijava, od kojih je 56 ocjenjeno kao prihvatljivo.

Projekt digitalnog arhiva Općine Strizivojna jedan je 56 odabranih te je u svrhu njegove realizacije odobreno 149.625,00 kn. Ugovor sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost službeno je potpisan 19.11.2019. g.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.