Obavijesti Vijesti

OBAVIJEST O UPISIMA U DJEČJI VRTIĆ BAJKA, U 2023./2024. PEDAGOŠKU GODINU

Prijave za upis uz potpunu dokumentaciju zaprimati će se od 02. svibnja 2023. godine do isteka upisnog roka od 15 dana zaključno s 16. svibnja 2023. godine.

 

U pedagošku godinu 2023./2024. obaviti će se upisi djece rane i predškolske dobi u sljedeće programe:

1. JASLICE: za djecu od navršenih dvanaest mjeseci života do treće godine (mješovita jaslička skupina)
• Redoviti 10- satni program
• Redoviti 5/6-satni program sa ručkom

2. VRTIĆ
a) Srednja mješovita skupina: za djecu u trećoj, četvrtoj i petoj godini života
• Redoviti 10-satni program
• Redoviti 5/6-satni program sa ručkom

b) Starija mješovita skupina: za djecu od navršene četvrte godine života do polaska u školu
• Redoviti 10-satni program
• Redoviti 5/6-satni program sa ručkom

Pravo na upis u Dječji vrtić Bajka Strizivojna ostvaruje dijete koje:

 

– Zajedno s oba roditelja, samohranim roditeljem ili jednim roditeljem ukoliko se radi o jednoroditeljskoj obitelji, ima prebivalište ili boravište na području Općine Strizivojna.
– Djeca koja su smještena u udomiteljske obitelji, a nemaju prebivalište na području Općine Strizivojna imaju pravo upisa u Vrtić ukoliko njegov udomitelj ima prebivalište na području
Općine Strizivojna.
– Dijete strani državljanin koji ima odobren najmanje privremeni boravak i živi na području Općine Strizivojna, zajedno s oba roditelja, samohranim roditeljem ili jednim roditeljem
ukoliko se radi o jednoroditeljskoj obitelji.

Ukoliko ima slobodnih mjesta u programe Dječjeg vrtića mogu se upisati i djeca s prebivalištem ili boravištem na području drugih gradova i općina.

Više informacija i potrebnu dokumentaciju koju izdaje Vrtić pronaći ćete u prilogu.

PRILOZI:

Javni poziv za upis djece u 2023.-2024. pedagošku godinu

obrazac za inicijalni razgovor

Prijavnica za upis 2023-2024

Privola za korištenje osobnih podataka