Obavijesti

Obavijest obveznicima plaćanja komunalne naknade

 

Pregledom naših poslovnih knjiga, mnoga kućanstva u Općini Strizivojna i dalje se vode na bivše vlasnike, od kojih su mnogi pokojni. Svi sumještani kod kojih je došlo do promjene vlasništva nad nekretninom dužni su istu prijaviti nadležnom tijelu (Jedinstveni upravni odjel Općine Strizivojna).

Napominjemo da je Zakonom o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj: 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09., 79/09., 49/11., 144/12., 94/13., 147/14. i 36/15. – u daljnjem tekstu: Zakon) utvrđena obveza plaćanja komunalne naknade za sve nekretnine te da su obveznici plaćanja komunalne naknade dužni u roku od 15 dana od dana nastanka obveze
ili promjene osobe obveznika istu prijaviti upravnom tijelu nadležnom za komunalno gospodarstvo jedinice lokalne samouprave na čijem se području nekretnina nalazi.

Istim Zakonom propisana je kazna za svaku fizičku i pravnu osobu koja ne prijavi nastanak obveze plaćanja komunalne naknade u visini godišnje obveze komunalne naknade. U prilogu se nalazi obrazac ZAHTJEVA koji je potrebno popuniti da bi se izvršila promjena obveznika plaćanja komunalne naknade.

PROČELNIK
Domagoj Stolnik, mag.iur, v.r.

PRILOZI

Zahtjev za promjenu obveznika plaćanja komunalne naknade

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.