Vijesti

Odluka Stožera civilne zaštite Općine Strizivojna o protuepidemijskim mjerama koje se nalažu

Na temelju članka 7. Poslovnika o radu Stožera civilne zaštite Općine Strizivojna („Službeni glasnik“ Općine Strizivojna broj 8/17), Stožer civilne zaštite Općine Strizivojna na svojoj 6. sjednici održanoj dana 19.03.2020. godine donio je sljedeće odluke:

S obzirom na put prijenosa bolesti COVID-19 sve osobe na području Republike Hrvatske obvezne su strogo se pridržavati protuepidemijskih mjera i stroge mjere socijalnog distanciranja iz ove Odluke u trajanju od 30 dana od dana donošenja ove Odluke.

Stroga mjera socijalnog distanciranja nalaže izbjegavanje bliskog osobnog kontakta u razmaku od najmanje dva (2) metra u zatvorenom prostoru i jednog (1) metra na otvorenom prostoru.

Protuepidemijske mjere koje se nalažu:
– zabrana održavanja svih javnih događaja i okupljanja više od 5 osoba na jednom
mjestu
– obustava rada u djelatnosti trgovine osim:
a) prodavaonica prehrambenih artikala
b) prodavaonica prehrambenih i higijenskih artikala
c) tržnica i ribarnica
d) specijaliziranih prodavaonica za prodaju i izdavanje lijekova (ljekarne)
e) specijaliziranih prodavaonica za prodaju i izdavanje veterinarsko-medicinskih proizvoda
f) poljoprivrednih ljekarni
g) benzinskih postaja
h) kioska
i) pekarnica
j) kemijskih praonica rublja
k) specijaliziranih prodavaonica za prodaju ortopedskih i drugih pomagala
I) specijaliziranih prodavaonica dječje opreme
m) specijaliziranih prodavaonica hrane za životinje
n) izdavanje građevinskog materijala na temelju narudžbe u maloprodaji
o) logističkih i distributivnih centara hrane, pića i higijenskih proizvoda i
p) veledrogerija

– obustava rada svih kulturnih djelatnosti (muzeji, kazališta, kina, knjižnice, čitaonice) te obustava održavanja izložbi, revija i sajmova
– obustava rada ugostiteljskih objekata svih kategorija, uz izuzetak usluge pripreme i dostave hrane, usluge smještaja te rada pučkih i studentskih kuhinja
– obustava rada uslužnih djelatnosti u kojima se ostvaruje bliski kontakt s klijentima (npr. frizeri, kozmetičari, brijači, pedikeri, saloni za masažu, saune, bazeni)
– obustava svih sportskih natjecanja i organiziranih treninga te obustava rada teretana, sportskih centara, fitness i rekreacijskih centara
– obustava održavanja dječjih i drugih radionica te organiziranih plesnih škola obustava rada autoškola i škola stranih jezika obustava vjerskih okupljanja.

Prodavaonice i objekti koji nastavljaju rad u skladu s ovom Odlukom obvezni su:

– osigurati da se kod ulaska u prodavaonice i objekte ne stvaraju gužve, te jasne upute o tome staviti na sve ulaze u prodavaonice i objekte kao i ostala prodajna mjesta
– svu rasutu robu prodavati zapakirano
– primjenjivati mjere pojačane higijene i svakodnevnog čišćenja svih prostora
– organizirati rad tako da bude osigurana što veća međusobna udaljenost radnika uz poštovanje stroge mjere socijalnog distanciranja
– redovito provjetravati prostore
– osigurati punktove s dezinfekcijskim sredstvima za ruke u prostorima za korisnike te uz njih postaviti kratku obavijest o općim mjerama smanjenja rizika od zaraznih bolesti
– na vidnim mjestima istaknuti upute i preporuke za pridržavanje općih pravila o higijeni te strogoj mjeri socijalnog distanciranja

Plakati o pravilnom pranju ruku i mjerama zaštite dostupni su na sljedećim poveznicama:
https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Pranje_ruku_.pdf
https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Plakat-za-javne-prostore-B1-COVID-
19_HR-ENG.pdf

Poslodavci su obvezni:

– organizirati rad od kuće gdje je moguće, otkazati sastanke ili organizirati teiekonferencije i koristiti druge tehnologije za održavanje sastanaka na daljinu
– otkazati službena putovanja izvan države osim prijeko potrebnih
– zabraniti dolazak na radna mjesta radnicima koji imaju povišenu tjelesnu temperaturu i smetnje s dišnim organima, a posebno suhi kašalj i kratki dah.

Stožer civilne zaštite dužan je su osigurati provedbu i nadzor provođenja mjera iz ove odluke, a posebno kroz aktivaciju operativnih snaga sustava civilne zaštite.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na mrežnoj stranici Općine Strizivojna.

OPĆINSKI NAČELNIK
Josip Jakobović, mag.educ.philol.croat.et mag.educ.hist.

PRILOZI

odluka 6. sjednica stožera

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.