Općina Strizivojna
Projekti Vijesti

Općini Strizivojna dodijeljen ugovor u vrijednosti 94.995,00 kn

U Đakovu je održana svečana dodjela Ugovora o sufinanciranju projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u vrtićima u 38 gradova i općina u pet slavonskih županija. Načelniku Općine, Josipu Jakoboviću, uručen je ugovor u vrijednosti 94.995,00 kn za izgradnju igrališta u Dječjem vrtiću “Bajka” Strizivojna.

Gradonačelnicima i načelnicima potpisane Ugovore svečano je uručila načelnica Sektora za demografski razvoj Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade Ivana Udovičić.