Vijesti

POZIV kandidatkinjama čije su prijave potpune i pravodobne te koje ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Strizivojna na radno mjesto RADNICA ZA POMOĆ I POTPORU STARIJIM OSOBAMA I/ILI OSOBAMA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU I/ILI OSOBAMA S INVALIDITETOM PROJEKT ZAŽELI: „ZAŽELI BOLJI ŽIVOT U OPĆINI STRIZIVOJNA“ 

Na temelju Javnog poziva za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto RADNICA ZA POMOĆ I POTPORU STARIJIM OSOBAMA I/ILI OSOBAMA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU I/ILI OSOBAMA S INVALIDITETOM UP.02.1.1.16.0084, KLASA: 112-02/23-01/01, UR.BROJ: 2158-37-02-23-24, Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje:

POZIV

kandidatkinjama čije su prijave potpune i pravodobne te koje ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Strizivojna na radno mjesto RADNICA ZA POMOĆ I POTPORU STARIJIM OSOBAMA I/ILI OSOBAMA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU I/ILI OSOBAMA S INVALIDITETOM PROJEKT ZAŽELI: „ZAŽELI BOLJI ŽIVOT U OPĆINI STRIZIVOJNA“

da pristupe usmenom razgovoru- intervju radi utvrđivanja interesa i motivacije za rad koji će se održati 13.02.2023. (ponedjeljak) u vijećnici Općine Strizivojna, Braće Radića 172, 31410 Strizivojna, prema sljedećem rasporedu:

  1. Ana Jukuć 10:00
  2. Lucija Damjanović 10:10
  3. Milina Dunđer 10:20
  4. Elizabeta Skejo 10:30

 

Kandidatkinje koje pristupaju usmenom razgovoru dužne su sa sobom ponijeti važeću osobnu iskaznicu radi identifikacije.

Smatra se da je kandidatkinja koja nije pristupila usmenom razgovoru povukla svoju prijavu na natječaj.

 

Predsjednik povjerenstva za provedbu natječaja
Domagoj Stolnik, mag.iur.