Natječaji

Obavijest o pravu pristupa prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti za stručno osposobljavanje

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja (Javni natječaj za prijam polaznika/ce na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinu Strizivojna, KLASA: 112-06/18-01/3; URBROJ: 2121/08-03-03/1-18-1, objavljenog dana 15. studenog 2018. godine putem nadležne službe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje) obavještava da formalnim uvjetima udovoljavaju slijedeći kandidati (isti imaju pravo pristupa prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti): Barbara Ivanetić […]

Natječaji

Javni natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 04/18.), a sukladno Planu prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Strizivojna za 2018. godinu KLASA: 112-09/17-01/10, URBROJ: 2121/08-02-17-1 od 29. prosinca 2017. pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine […]