Natječaji Projekt Zaželi

Poziv kandidatkinjama za projekt Zaželi: “Zaželi bolji život u Općini Strizivojna”

Na temelju Javnog natječaja za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto RADNICA ZA POMOĆ I POTPORU STARIJIM OSOBAMA I/ILI OSOBAMA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU I/ILI OSOBAMA S INVALIDITETOM UP.02.1.1.05.0168, KLASA: 112-03/19-01/1, URBROJ: 2121/08-02-19-1 od 26. 02. 2019., Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje: POZIV kandidatkinjama čije su prijave potpune i pravodobne te koje […]

Natječaji Projekt Zaželi

Javni natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme Projekt “Zaželi – program zapošljavanja žena”

Na temelju Odluke Ministarstva rada i mirovinskog sustava o financiranju projekta „Zaželi – Program zapošljavanja žena“, KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-02- 01/1-18-473 od 29. listopada 2018. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020., Kodni broj: UP.02.1.1.05.0168. od 14. prosinca 2018. godine, […]

Projekt Zaželi

Informacije o projektu “Zaželi bolji život u općini Strizivojna” UP.02.1.1.05.0168

Naziv projekta: Zaželi bolji život u općini Strizivojna UP.02.1.1.05.0168 Fond: Europski socijalni fond Program potpore: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Nositelj projekta: Općina Strizivojna Partneri: Hrvatski zavod za zapošljavanje-Regionalni ured Osijek, Centar za socijalnu skrb Đakovo Ukupna vrijednost projekta: 2.205.191,50 kuna Iznos koji sufinancira Europska unija: 2.205.191,50 kuna (100%) Trajanje projekta: 30 mjeseci (14.12.2018. […]

Obavijesti Projekti

Izgradnja i opremanje Dječjeg vrtića u Strizivojni

NAZIV PROJEKTA: Izgradnja i opremanje Dječjeg vrtića u mjestu Strizivojna   NAZIV KORISNIKA: Općina Strizivojna   CILJEVI PROJEKTA: Ovim projektom želi se izgraditi i opremiti dječji vrtić u mjestu Strizivojna. Na taj način poboljšat će se demografska i socijalna slika, te osigurati potrebni preduvjeti za daljnji razvoj, naseljenost i stvaranje boljih životnih uvjeta. Osiguranje adekvatnih […]

Projekti

Započela provedba projekta “Gospodarim otpadom”

Prvi radni sastanak za provedbu projekta „Gospodarim otpadom“ održan je 9. studenog 2018. godine. Na sastanku su se sreli predstavnici općina u kojima se provodi projekt, a to su: Satnica Đakovačka, Semeljci, Strizivojna, Viškovci i Vuka. Projekt se sufinancira iz Programa izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom. Ciljane skupine su predškolska i školska […]