Projekti Vijesti

Građenje i opremanje parka

 

Naziv projekta: Građenje i opremanje parka

Korisnik projekta: Općina Strizvojna

Ukupna vrijednost projekta: 613.926,69 kuna

Udio u sufinanciranom dijelu: 90% EU, 10%RH

 

Ciljevi projekta:

Provedbom predmetnog projekta ostvarit će se sljedeći ciljevi:

– proširenje temeljnih usluga i poboljšanje životnih uvjeta stanovništva Strizivojne kroz kvalitetnije utrošeno slobodno vrijeme (izleti, druženja, šetnja, meditacija i sl.),

– održavanje i poboljšavanje zdravlja (aktivna i pasivna rekreacija, bavljenje sportom, igra djece, kontakt s prirodom),

– podizanje svijesti građana o važnosti zelenih površina,

– poboljšanje mikroklime, smanjenje zagađenosti zraka, smanjenje temperature, proizvodnja kisika, stvaranje staništa za ptice i druge životinje.

Projekt izgradnje i opremanja parka u Strizivojni pridonosi ostvarenju:

  • Strateškog razvojnog programa Općine Strizivojna za razdoblje od 2015. do 2020. godine, Prioritet 1. Poboljšanje uvjeta života u ruralnim mjestima kroz razvitak komunalne i društvene infrastrukture,
  • ŽUPANIJSKE RAZVOJNE STRATEGIJE Osječko-baranjske županije do 2020. godine; 2. strateški cilj: Unaprjeđenje kvalitete životnog prostora.

 

 

Očekivani rezultati projekta:

Očekivani rezultati projekta su pozitivan doprinos razvoju infrastrukture i kvalitete života na području Općine Strizivojna izgradnjom i opremanjem parka u ulici Braće Radića. Površina parka iznosit će oko 1982 m2. S obzirom na to da u Strizivojni ne postoji uređen park, polazišna vrijednost je 0. Očekivana vrijednost nakon realizacije projekta je 1 park, odnosno oko 1982 m2 zelene površine za odmor, druženje, igru i izlete lokalnog stanovništva i svih ostalih posjetitelja Strizivojne. Predmetno ulaganje realizirat će se na katastarskim česticama 1842 i 1843, k.o. Strizivojna, koje su trenutno neiskorištene i prazne.