Natječaji

Javni natječaj za financiranje udruga građana za 2016. godinu

  Javni natječaj za financiranje udruga građana u 2016. godini

 

 Predmet ovog Javnog poziva je podnošenje prijave za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro iz sredstava Proračuna Općine Strizivojna za 2016. godinu.

Temeljem ovog Javnog poziva bit će financirani programi i projekti (nastavno: programi) udruga od interesa za opće dobro na području Osječko-baranjske županije čija namjena odgovara uvjetima ovog Javnog natječaja.

Programi udruga od interesa za opće dobro smatraju se zaokruženi i tematski jasno određeni skup aktivnosti koje su u skladu s vrednotama propisanim Ustavom Republike Hrvatske, te čije provođenje kroz dugoročni ili vremenski ograničeni rok djelovanja daje vidljivu dodanu društvenu vrijednost kojom se podiže kvaliteta života pojedinca i unaprjeđuje razvoj društvene zajednice, zadovoljavaju javne potrebe na području Općine Strizivojna.

Predmet financiranja su programi i projekti čije se aktivnosti provode u području:

 1. socijalne skrbi, humanitarnih i karitativnih djelatnosti, religije
 2. programa braniteljskih udruga proizašlih iz Domovinskog rata
 3. zaštite okoliša i zdravlja
 4. zaštite i promicanja ljudskih prava i sloboda, i građanskih inicijativa
 5. psihosocijalne podrške obiteljima djece i djeci oboljeloj od malignih bolesti
 6. radne okupacije osoba s intelektualnim teškoćama
 7. poboljšanja kvalitete života starih osoba
 8. skrbi o umirovljenicima
 9. poboljšanje kvalitete života zajednice
 10. promicanje gospodarstva

Ukupna planiranja vrijednost Natječaja je 34.500,00 kuna

Na ovaj Javni natječaj mogu se javiti udruge čiji su ciljevi usmjereni ka zadovoljavanju javnih potreba u cilju ostvarenja općeg dobra kroz gore navedene aktivnosti, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti nisu gospodarske djelatnosti.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom programu je 15.000,00 kuna.

Udruge koje se prijavljuju na ovaj javni natječaj moraju ispunjavati slijedeće:

 • biti upisane u Registar udruga
 • biti upisane u Registar neprofitnih organizacija
 • imati Statute usklađene sa Zakonom o udrugama (NN 71/14)
 • voditi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija
 • ispunila je ugovorne obveze prema davatelju financijskih sredstava te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.
 • ispunjavati ostale uvjete utvrđene uputama za prijavitelje

Neće se sufinancirati programi udruga koji se financiraju po posebnim zakonima, koji se u cijelosti financiraju iz drugih javnih izvora, odnosno na koje se ne primjenjuje Zakon o udrugama.

Prije potpisa ugovora udruga će morati priložiti dokaze da se protiv odgovorne osobe u udruzi i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak, te da udruga ima podmirene sve doprinose i plaćen porez.

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 60 dana, a završava 30. travnja 2016. godine.

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti više od jednog projekta, na razdoblje provedbe do 31.12.2016. godine. Ista udruga može biti partner na više projekata unutar prioritetnih područja Natječaja.

 

Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u urudžbenom uredu) na sljedeću adresu:

OPĆINA   STRIZIVOJNA

Braće Radića 172,

31410  Strizivojna

Uz naznaku : Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga građana u 2016. godini

 

 

Načelnik  općine Strizivojna

Mijo  Raguž

POPRATNA DOKUMENTACIJA

Obrazac za prijavu na natječaj

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja – Obrazac B3

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.